CAMPUS 1

Centre que acull els estudis d’ENTI-UB i ENTI. ENTI-UB va arrencar la temporada 2013-14.

ENTI-PRO

Centre d’expansió de la proposta professionalitzadora d’ENTI-UB. ENTI-Pro està dedicat al desenvolupament de projectes: incubadora d’empresa.