El món de l’animació és molt ampli i ofereix moltes possibilitats d’aplicació: a l’entreteniment, a la música, als jocs…. Ara bé, no és el mateix animar per a un videojoc que per un llargmetratge. És per això que el CFGS en Animacions, 3D, Jocs i Entorns Interactius ens centrem en el món dels videojocs.

Mentre que en les pel·lícules es dediquen molts recursos i esforços a animar les expressions facials dels personatges, el repte principal dels videojocs és animar en tots els angles (ja que la càmera pot rodar). Això no et permet realitzar posicions molt potents però t’has de centrar més en la fiscalitat dels personatges. En videojocs, a més a més, és important entendre molt bé la mecànica dels cossos pe a crear efectes realistes.

Amb el CFGS en Animacions, 3D, Jocs i Entorns Interactius de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) aprendràs a generar animacions en 2D i 3D, que després podràs aplicar en videojocs i altres entorns interactius. A més a més també aprendràs a dissenyar una tematització per jocs, videojocs i jocs aplicats. Es tracta de l’únic mòdul formatiu exclusiu en entreteniment temàtic i jocs aplicats.