CFGS EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCS – INFORMACIÓ GENERAL


Programació de videojocs i oci digital

El creixement de la indústria del videojoc i els jocs aplicats a Catalunya i especialment a Barcelona comporta una gran demanada de professionals i especialment de programadors (developers). Avui en dia hi ha molts estudis reglats i no reglats de programació però la majoria d’ells no estan especialitzats en videojocs i jocs aplicats (serious games) com ho és ENTI-UB.

El nostre contacte diari amb la indústria de la interactivitat digital ens permet oferir-te un CFGS que conté els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity i Unreal o d’altres depenent del moment i del mercat) per a desenvolupaments tant 2D com 3D des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils.

Aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats 2D  i 3D amb tot tipus de llenguatges i motors (engines). Sempre encarat a que puguis treballar en la indústria del videojoc i els jocs aplicats. No en va, ENTI-UB disposa de convenis amb els principals estudis i companyies del sector per poder fer-hi les pràctiques de 2n curs. Però no ens aturem aquí i és que a ENTI-UB adquiriràs les habilitats i les eines per a l’emprenedoria.

A ENTI-UB el més important és la implementació pràctica ja que així aprendràs a pensar, produir i vendre el teu propi videojoc o joc aplicat. La nostra metodologia és basa en el learning by doing. Per això prioritzem el PROJECTE, les pràctiques i considerem els hackathons o Jam’s com metodologia educativa de primer ordre.