CFGS EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA PER A VIDEOJOCS – MÒDULS DEL CICLE


 • Sistemes Informàtics    167h
 • Bases de Dades  138h
 • Programació  230h
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació 91h
 • Entorns de Desenvolupament 60h
 • Accés a Dades 80h
 •  Desenvolupament d’interfícies 94h
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils 99h
 • Programació de Serveis i Processos 87h
 •  Sistemes de Gestió Empresarial 55h
 • Game Design 31h
 • Disseny 2D i 3D 99h
 • Programació de Videojocs 2D i 3D 188h
 • Formació i Orientació Laboral 99h
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h
 • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma 99h
 • Formació en Centres de Treball 317h