Com està evolucionant el sector dels videojocs? El ‘Llibre Blanc de Titulacions del sector de l’Economia Digital del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme’, en el qual el Director Acadèmic de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), Òscar Garcia Pañella ha participat en el seu desenvolupament, mostra detalladament les tendències i evolució d’aquest sector en el marc de la indústria digital.

Segons dades de l’estudi dut a terme per l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniment (DEV), inclòs al present Llibre Blanc, els videojocs són el sector amb més potencial de creixement i innovació, dels que conformen la indústria dels continguts digitals a Espanya. De fet, s’han situat com el contingut digital amb més projecció de futur, convertint-se en el motor de la innovació per a tota la indústria digital, tant a nivell nacional com internacional.

El consum de videojocs en les seves diferents modalitats no deixa de créixer a nivell mundial i aquesta realitat està repercutint positivament en el desenvolupament de la indústria. La proliferació de models de negoci online facilita l’entrada en nous mercats i està jugant a favor del creixement de la indústria nacional, configurant-se com l’element clau per a l’enfortiment de les empreses espanyoles de videojocs. Cal tenir en compte que els ‘jocs socials’, que utilitzen les xarxes socials per jugar en línia i compartir èxits amb persones d’arreu del món, ja suposen prop del 40% del volum de negoci total i cada cop, són més consumits pel gènere femení.

A escala mundial, el mercat dels videojocs va arribar als 66.300 milions de dòlars, l’any 2012. Les xifres del frenètic creixement del sector parlen per sí soles: un 59% de la població del primer món consumeix aquest tipus de productes i serveis. La principal regió mundial per volum de facturació és: Àsia/Pacífic amb una estimació de 25.100 milions de dòlars (2013), seguida d’Amèrica del Nord, amb 22.800 milions de dòlars, EMEA amb 19.500 milions de dòlars i Amèrica Llatina amb 3.000 milions de dòlars. A Espanya, s’espera un volum de facturació proper als 900 milions d’euros així com un consum mitjà en videojocs al voltant dels 19 € per persona, de cara a l’any 2018. A més, es preveu que el sector creixi fins al 2016 a un ritme anual del 6,7%, situant-se enguany en els 86.100 milions de dòlars. Totalment imparable.

Aquest ràpid ascens del sector dels videojocs implica un fet molt positiu com és la generació de llocs de treball qualificats. L’any 2013, l’ocupabilitat en el sector de l’entreteniment a Espanya va arribar a les 5.000 persones. A més, es tracta de llocs de treball, on un 65% de contractes són indefinits i els sous se situen per sobre de la mitjana estatal. En aquesta línia, cal destacar que l’evolució de la inserció laboral, per als propers cinc anys, és positiva i es xifra en un creixement sostingut del 21,2%.

Així doncs, si vols formar-te en un sector amb àmplies perspectives de futur, estudia a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.