Informació general

La demanda de professionals de la Ciberseguretat continua creixent. Les empreses i les administracions necessiten persones capaces de garantir la seguretat i la resposta als possibles ciberatacs. El CFGS en Administració de sistemes informàtics en Xarxa – perfil en Ciberseguretat ofereix als estudiants una àmplia base de sistemes informàtics i xarxes, amb una gran especialització en Ciberseguretat.

Amb aquest CFGS l’estudiant adquirirà un rol professional extremadament especialitzat en Ciberseguretat gràcies al seu enfocament acadèmic, al professorat i a un important nombre d’hores de projecte i pràctiques.

Perfil d’accés

Alumnes procedents dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de la branca d’informàtica,
Batxillerat tecnològic o científic. També, alumnes universitaris.

Avantatges / Fortaleses del CFGS

  • Doble sortida laboral, com informàtic d’administrador de xarxes i sistemes i especialista en Ciberseguretat.
  • Pràctiques en una empresa líder en el sector de la Ciberseguretat.

Sortides professionals

  • Analista de seguretat de sistemes i seguretat informàtica
  • Auditor/a de seguretat informàtics i xarxes
  • Hacker ètic
  • Responsable en Ciberseguretat
  • Administrador/a de xarxes i sistemes IT
  • Administrador/a de serveis d’internet i entorns web

Pla d'estudis

Assignatura Hores
Implantació de Sistemes Operatius 154
Gestió de Bases de Dades 121
Programació Bàsica 121
Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació 88
Fonaments de Hardware 55
Administració de Sistemes Operatius 88
Planificació i Administració de Xarxes 121
Serveis de Xarxa i Internet 88
Implantació d’Aplicacions Web 55
Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades 33
Seguretat i Alta Disponibilitat 55
Formació i Orientació Laboral 66
Empresa i Iniciativa Emprenedora 66
Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 297
Formació en Centres de Treball 383
Ciberseguretat i Hacking Ètic 88
Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis 121

 

Total (2000 hores)
Hores de pràctiques i projecte (680/2000 hores)

Pràctiques
Els alumnes del CFGS faran les pràctiques en centres de treball, vinculats al sector de la Ciberseguretat.

Horari
Les 2000 hores del CFGS es distribueixen en dos anys i sis hores diàries. És un pla d’estudis presencial, de dilluns a divendres. Primer curs, de 8:30 a 14:30h. Segon, de 15:30 a 21:30h.

Amb la col·laboració de