Presentació

 • El Cicle

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius d’ENTI ofereix l’ensenyament per elaborar projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real per aplicar al món de l’entreteniment i l’espectacle, la museologia, l’educació, la medicina, l’esport, el màrqueting, etc. Des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

 • Objectius

L’objectiu d’aquest cicle d’animació és la formació de professionals en el perfil “technical artist” de videojocs. És a dir, persones amb un gran coneixement artístic 2D i 3D i en animació i creació de nivells, dedicats als productes interactius i multimèdia actuals com els videojocs. Tot plegat aprenent a utilitzar l’art en motors de referència de mercat, com Unity i Unreal, a més d’altre programari específic.

 • Capacitats Adquirides

Els/les estudiants del CFGS en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius aprendran a:

 • Adquirir una visió global artística des de l’art conceptual i la il·lustració fins al modelat i esculpit avançat.
 • Ser capaços de programar en els engines més utilitzats del mercat: Unity i Unreal
 • Aprendre a treballar en equips multidisciplinars i fer d’enllaç entre els artistes conceptuals i els programadors.
 • Adquirir les habilitats i les eines per a l’emprenedoria i aprendre a pensar, produir i vendre el propi videojoc o joc aplicat.
 • Programari utilitzat
  • Autodesk 3DMax, Maya, Mudbox
  • Pack Adobe Creative Cloud
  • Zbrush
  • Substance Painter
  • Substance Designer
  • TopoGun
  • Aseprite
  • Marmoset
  • Spine
  • Nuke
  • Blender
  • Fmod, Wise, Audacity
  • Android Studio, SDK

 

Titulació oficial

Família professional

Durada Hores
Tècnic/a superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius

Imatge i So

2 anys

2.000

Modalitat i horari

Idioma de les classes

Places

Codi

Presencial
De 8.30 h a 14.30 h
o de 15 h a 20.30 h,
segons l’any acadèmic.

Català
Castellà
Anglès

30 CFPS ISE0

Per què estudiar aquest Cicle en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius?

Amb aquests estudis s’aprèn tot el necessari pel que fa a l’art en videojocs i jocs aplicats, i es fa connectant amb les bases de tecnologia necessària per a integrar-ho. Gràcies als motors de desenvolupament de videojocs, es pot integrar l’art 2D i 3D a qualsevol videojoc utilitzant les millors eines de mercat. Art conceptual, textures, animacions 2D i 3D, “rigging”, personatges orgànics i inorgànics, escenaris i nivells, etc. Tot plegat armonitzant amb el disseny de jocs necessari que permet que es generin les millors mecàniques per facilitar la jugabilitat.

Els responsables de la creació gràfica i de l’aspecte visual són de les feines més necessitades per les empreses  (un 19% del total)* a la indústria dels videojocs. A més, cada cop més cal una formació específica i qualificada per respondre als reptes de treballar en una indústria AAA (un 70% dels treballadors en el camp dels videojocs tenen titulacions superiors)*, i el Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius d’ENTI és la millor porta d’entrada al sector.

* Segons dades de El Libro Blanco del DEV 2020

Per què fer-ho a ENTI-UB?

A l’ENTI trobaràs professors apassionats i apassionades del disseny i la programació de videojocs que fan del Cicle Formatiu en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius un estudi amb tot el rigor, qualitat i exigència que demanen les empreses del sector. Una filosofía única d’orientació a portafoli i projectes.A més, la major part del nostre personal docent és membre actiu del sector dels videojocs, fent possible que el nostre pla formatiu estigui al dia de les últimes tendències per formar als nostres futurs graduats i graduades com als millor professionals possibles.

Aquí trobareu la normativa de funcionament del centre.

Sortides professionals

 • Dissenyador/a per a dispositius mòbils
 • Dissenyador/a web
 • Dissenyador/a de videojocs i de jocs aplicats
 • Cap de projecte en creació i producció digital (Producer)
 • Artista de jocs, jocs aplicats i videojocs
 • Dissenyador/a de nivells (Level Designer)
 • Tècnic/a en “playtesting” (QA)
 • Dissenyador/a de so en videojocs
 • Emprenedor/a
 • Dissenyador/a de jocs (Game Designer)
 • Animador/a digital

Com accedir-hi

El perfil recomanat és el d’estudiants procedents de:

 • Batxillerat artístic
 • CFGM de les famílies d’Imatge i So o d’Arts Gràfiques

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o  45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Procés de preinscripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior AJEI es gestiona a nivell de matriculació des de la pròpia escola. Per tal de garantir la plaça de l’alumne, hi ha una preinscripció de 250 € que es pot fer a partir del gener. El criteri d’admissió és l’ordre de pagament de la preinscripció, i el pagament de la mateixa garanteix la plaça a l’alumne/a si en el moment de la matrícula es compleixen els requisits acadèmics per poder-se matricular d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Per a més informació sobre com fer la preinscripció, cal dirigir-se per correu electrònic a Secretaria Acadèmica
a info@enti.cat.

Pla d’estudis

Mòduls del cicle:

Identificador Nom Hores
1r Curs
M01UF1 Recursos tècnics i humans 26
M01UF2 Acabament del projecte, capes i renders 40
M02UF1 Principis de disseny i dibuix 46
M02UF2 Preproducció de l’animació 20
M02UF3 Modelatge 66
M02UF4 Disseny i aplicació d’experiències memorables 24
M03UF1 Tècniques d’animació amb captura d’imatge fixa i de moviment 33
M03UF2 Animació 2D 33
M03UF3 Animació 3D 70
M03UF4 Rigging i animació de personatges 60
M03UF5 Partícules, simulacions i efectes 35
M04UF1 Color i texturització 2D i 3D 66
M04UF2 Il·luminació i acabats 3D 66
M05UF1 Disseny i planificació del projecte 46
M05UF2 Producció i avaluació del projecte 20
M06UF1 Disseny d’interfície i experiència d’usuari 50
M06UF2 Programació d’elements interactius 62
M06UF3 Elements interactius animats 20
M09UF1 Incorporació al treball 33
M09UF2 Prevenció de riscos laborals 33
M13UF1 Ampliació de projecte de videojoc 2D 75
2n Curs
M07UF1 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 38
M07UF2 Programació d’aplicacions multidispositiu 38
M07UF3 Disseny de videojocs 66
M07UF4 Desenvolupament de videojocs i simulació d’entorns multidispositiu 63
M07UF5 Desenvolupament d’aplicacions multimèdia 26
M08UF1 Configuració i manteniment dels equips 18
M08UF2 Realització de la postproducció 39
M08UF3 Generació i introducció d’efectes 24
M08UF4 Processos per a l’acabat i generació del màster 18
M10UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
M11UF1 Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius 264
M12 Formació en centres de treball 416

Empreses col·laboradores

Professorat

Preus i beques

Preu

Per consultar el preu del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius, cal omplir el formulari que hi ha a la columna dreta d’aquesta pàgina i es rebrà via correu electrònic  tota la informació sobre el preu, la preinscripció i les formes de pagament.

Projectes dels Alumnes