PRESENTACIÓ

EL CICLE

El cicle de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil de professional de Ciberseguretat et capacita per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquesta capacitació es veu complementada amb formació específica per analitzar la seguretat i proposar solucions a ciberatacs detectats reconeixent l’origen i motius de l’atac, definir i implementar un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT i assegurar els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

OBJECTIUS I CAPACITATS ADQUIRIDES

L’objectiu d’aquest estudis és la formació de professionals de l’àmbit de les tecnologies que disposin de competències avançades en l’àmbit de l’administració de sistemes i que alhora tinguin competències en l’àmbit de la seguretat així com la capacitat de treballar en equip i coneixements per crear la seva pròpia empresa.

Pel que fa a la part tecnològica els objectius es concreten en:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.
 • Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre les necessitats de l’organització.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari d’acord amb els requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant-ne possibilitats de millora segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant-ne la configuració per assegurar-ne la connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir-ne la funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea (programant-ne i verificant-ne el compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
Titulació oficial Branca de coneixement Durada
Cicle de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil de professional de Ciberseguretat Informàtica i comunicacions 2 cursos
Modalitat Idioma de les classes Places
Presencial
1r curs: 8.30 a 14.30 h
2n curs: 15.30 a 21.30 h
Català i castellà. En algunes assignatures es faran activitats en anglès 30

PER QUÈ FER-HO A ENTI?

 • Professorat especialitzar en l’àmbit de la ciberseguretat
 • Pràctiques en empreses líders de ciberseguretat
 • Capacitació per obtenir certificats de Microsoft i CISCO
 • Cicle de conferències exclusiu per als nostres alumnes
 • Ambient universitari
 • Instal·lacions modernes

ENTI forma part dels programes de Cisco Academy i de Palo Alto Cibersecurity Academy. Aquest fet suposa uns avantatges per als alumnes, atès que :

 • Utilitzaran els simuladors de xarxes dels dos fabricants més importants del món.
 • Accés dels nostres estudiants a les plataformes NETACAD de CISCO  i Palo Alto Networks Certified Cybersecurity Associate  per disposar de continguts formatius gratuïts per poder obtenir les certificacions homologades internacionalment d’aquests dos grups.
 • Descomptes especials per formació de cursos a pue.es.

Aquí trobareu la normativa de funcionament del centre.

 

paloalto
cisco

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic de centres de resposta a incidents de seguretat CESIRT
 • Analista de seguretat de sistemes i seguretat informàtica
 • Auditor/a de seguretat informàtics i xarxes
 • Implantador de solucions de seguretat
 • Tècnic en administració de sistemes
 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic en serveis d’Internet i missatgeria electrònica
 • Tècnic en teleassistència i suport tècnic
 • Tècnic en administració de base de dades
 • Tècnic de xarxes i serveis de comunicacions
 • Tècnic en entorns web

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST CURS?

L’increment constant dels problemes de seguretat a les xarxes i la falta de persones qualificades fa que aquest sigui un dels perfils més demandats en el sector TIC.

El fet de dedicar 319 hores lectives, les pràctiques en empreses i el projecte a l’àmbit de seguretat fa que l’alumne dediqui més de la meitat del cicle a àmbits de ciberseguretat el que li proporciona uns sòlids coneixements d’aquest àmbit.

Aquest curs doncs, ofereix una visió complerta de l’administració de xarxes i alhora dels fonaments sobre ciberseguretat que permetran a l’alumne una ràpida inserció laboral tant en empreses de l’àmbit tic o en qualsevol empresa que disposi d’un departament propi, alhora que permet una doble sortida professional com a tècnic de xarxes i tècnic de ciberseguretat

L’orientació professional avançada en Ciberseguretat afegeix una component d’alta demanada del mercat

COM ACCEDIR-HI

 • Alumnes procedents dels Cicles Formatius de Grau Mitjà ( recomanat de la branca d’informàtica)
 • Batxillerat ( recomanat el tecnològic o científic)
 • Prova d’accés majors de 25 anys

PLA D’ESTUDIS

Assignatura Hores
M1: Implantació de sistemes operatius 154
M2: Gestió de bases de dades 121
M3: Programació Bàsica 121
M4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 88
M5: Fonaments de maquinari 55
M6: Administració de sistemes operatius 88
M7: Planificació i administració de xarxes 121
M8: Serveis de xarxa i internet 88
M9: Implantació d’aplicacions web 55
M10: Administració de sistemes gestors de bases de dades 33
M11: Seguretat i alta disponibilitat 55
M12: Formació i orientació laboral 66
M13: Empresa i iniciativa emprenedora 66
M14: Projecte d’administració de sistemes 297
M15: Formació en centres de treball 383
M16: Ciberseguretat i hacking ètic 88
M17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 121
2000

PROFESSORAT

 • Rafa Laguna, enginyer multimèdia -> Implantació de sistemes operatiu; Gestió de bases de dades i Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Anna Pujol, enginyera tècnica industrial i doctora en Arquitectura -> Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora
 • Pau Garcia, enginyer informàtic -> Programació bàsica
 • Pau Perea, enginyer informàtic i màster en Ciberseguretat -> Ciberseguretat i hacking ètic
 • M. Eugenia Sánchez, enginyera informàtica i màster en Gestió de Ciberseguretat -> Seguretat i alta disponibilitat
 • Josuè Sallent, doctor en Ciències Físiques. Coordinador dels estudis

SOFTWARE UTILITZAT

EMPRESES COL·LABORADORES