Informació general

Programació de videojocs i oci digital

El creixement de la indústria del videojoc i els jocs aplicats a Catalunya i especialment a Barcelona comporta una gran demanda de professionals i especialment de programadors (developers). Avui dia hi ha molts estudis reglats i no reglats de programació però la majoria d’ells no estan especialitzats en videojocs i jocs aplicats (serious games) com ho és ENTI-UB.

El nostre contacte diari amb la indústria de la interactivitat digital ens permet oferir-te un CFGS que conté ensenyaments avançades de programació en llenguatges baix nivell, que permeten optimitzar al màxim el rendiment del maquinari d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils. S’utilitzen també els engines més presents en el mercat com Unity i Unreal.

Aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats 2D i 3D amb tota mena de llenguatges i motors (engines). Sempre encarat que puguis treballar en la indústria del videojoc i els jocs aplicats. No en va, ENTI-UB disposa de convenis amb els principals estudis i companyies del sector per poder fer les pràctiques de 2n curs. Però no ens aturem aquí i és que a ENTI-UB adquiriràs les habilitats i les eines per a l’emprenedoria.

A ENTI-UB el més important és la implementació pràctica ja que així aprendràs a pensar, produir i vendre el teu propi videojoc o joc aplicat. La nostra metodologia es basa en el learning by doing. Per això prioritzem el PROJECTE, les pràctiques i considerem els hackathons o Jam ‘s com a metodologia educativa de primer ordre.

Sortides professionals

Tècnic / a de desenvolupament de Videojocs
Tècnic / a de desenvolupament de Jocs Aplicats
Tècnic / a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
Tècnic / a de Back-End
Tècnic / a en Playtesting (QA)

Pla d'estudis

Móduls del cicle

 • Sistemes Informàtics – 167h
 • Bases de Dades – 138h
 • Programació – 230h
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació – 91h
 • Entorns de Desenvolupament – 60h
 • Accés a Dades – 80h
 • Desenvolupament d’interfícies – 94h
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils – 99h
 • Programació de Serveis i Processos – 87h
 • Sistemes de Gestió Empresarial – 55h
 • Game Design – 31h
 • Disseny 2D i 3D – 99h
 • Programació de Videojocs 2D i 3D – 188h
 • Formació i Orientació Laboral – 99h
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora – 66h
 • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma – 99h
 • Formació en Centres de Treball – 317h

Accés