AC1
Animació3D_02
AC2
Animació3D_01
AC6
AC5
AC4
Assassin's Creed Odyssey

Informació general

L’objectiu d’aquest curs d’animació és el de proporcionar a l’alumne coneixements sòlids en les tasques de l’animador de videojocs, treballant els tipus d’animacions que conformen el sistema de control d’un personatge i la seva integració en un motor de joc (Unreal)

Introduirem a l’alumne en l’animació de locomoció i combat, i adquirirà les habilitats necessàries per a crear aquest tipus d’animacions donant-los el màxim appeal i respectant els requeriments reals del game designer. En el curs veurem també una aproximació a les bases del procés de rigging d’un personatge, fent servir el sistema estàndard HUMANIK.

Ens familiaritzarem amb les especificitats del treball amb Motion Capture i les tècniques d’animació no destructives i no lineals.

Finalment, s’entrarà a fons en el funcionament i creació de sistemes d’animació en un motor de joc. En conjunt, en acabar aquesta especialització, els alumnes comptaran amb els coneixements i el material de reel necessari per a poder treballar en qualsevol estudi de videojocs.

A qui va adreçat aquest curs?

 Al tractar-se d’un curs avançat d’animació, es requereix que el perfil d’estudiant tingui coneixements bàsics/intermitjos d’animació.

Les aptituds adquirides durant el curs capacitaran a l’estudiant per treballar tant en la indústria dels videojocs com en empreses d’animació i FX per a cinema, tv i produccions audiovisuals.

Professorat

La docència del curs va a càrrec de Jordi Balfegó – Senior Cinematics Animator (Ubisoft).

Format com Enginyer de Software a la Universitat Politècnica de Catalunya, compta amb més de 15 anys d’experiència en animació a la indústria d’entreteniment (Videojocs, Cinema CG) on ha treballat en jocs AAA, premiats internacionalment (E3, BAFTA…) com la saga Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Ghost Recon, etc… i en el camp audiovisual a l’empresa d’efectes visuals El Ranchito a la pel·lícula A Monster Calls (J.A. Bayona) i a Game of Thrones, entre d’altres.

Temari

El temari del curs està dividit de les següents parts:

  • Fonaments de l’animació per videojocs.
  • Les 3Cs (character, controls, camera)
  • Posing i personalitat en videojocs.
  • Body mechanics avançats: animacions de locomoció.
  • Animació de combat en videojocs.
  • Introducció al rigging amb Humanik.
  • Tècniques de treball amb motion capture.
  • Introducció als Game Engines.
  • Sistemes d’animació.
  • Demo reel de l’animador de videojocs.

Calendari i horari

Data d’inici: Gener 2021

Data de final: Maig 2021

Horari de classe: Divendres 16-20h

Hores de classe totals: 64 hores aproximades (seran necessàries hores addicionals per realitzar els treballs fora de l’horari de classe)