Informació general

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) ha confeccionat un
curs d’un any de durada en Ciberseguretat per a Tècnics superiors de les diferents modalitats d’informàtica i telecomunicacions que els permetrà especialitzar-se en el disseny de protocols de seguretat per a empreses, administracions i particulars i disposar de les eines per combatre possibles atacs informàtics.

El Curs d’Especialització en Ciberseguretat en entorns de Tecnologia de la Informació és un pla d’estudis enfocat a una especialització en Ciberseguretat gràcies al seu enfocament acadèmic, al professorat i al treball en un centre professional.

Perfil d’accés

L’accés prioritari per aquest curs està enfocat als Tècnics superiors de 5 especialitats: Batxillerat tecnològic o científic. També, alumnes universitaris.

 • Aplicació de sistemes informàtics en xarxa
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions web
 • Sistemes de telecomunicacions i informàtics
 • Manteniment electrònic

Avantatges / Fortaleses del curs

 • Curs de Ciberseguretat per a persones que ja tenen una base informàtica sòlida i que els permetrà en un sol curs adquirir alts nivells d’especialització
 • Pràctiques en una empresa líder a escala global en Ciberseguretat.

Sortides professionals

 • Analista de seguretat de sistemes i seguretat informàtica
 • Auditor/a de seguretat informàtics i xarxes
 • Hacker ètic
 • Responsable en Ciberseguretat
 • Administrador/a de xarxes i sistemes IT
 • Administrador/a de serveis d’internet i entorns web

Pla d'estudis

Assignatura Hores
Incidents de ciberseguretat 99
Bastionat de xarxes i sistemes 132
Posada en producció segura 99
Anàlisi forense informàtic 99
Hacking ètic 99
Normativa de ciberseguretat 66
Formació en centres de treball 126

 

Total (720 hores)

Pràctiques
Els alumnes del Curs d’especialització faran les pràctiques en centres de treball, vinculats al sector de la Ciberseguretat.

Horari
Les hores del Curs es distribueixen en un any i 20 hores setmanals, més les pràctiques. És una formació presencial prevista per fer-se de 16 a 21h.

Amb la col·laboració de