fisio 1
fisio 2
fisio 3
fisio 4

Informació General

El Grau Interuniversitari en Fisioteràpia UB-UdG consta d’una càrrega total de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre cursos de 60 crèdits ECTS. La nostra oferta formativa es fonamenta en l’aprenentatge pràctic basat en una sòlida formació teòrica, mantenint en tot moment un vincle entre el desenvolupament acadèmic i el món professional.

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Un dels punts forts del grau és que és completament en anglès, de fet són els únics estudis universitaris de fisioteràpia a Catalunya 100% en anglès, un element importantíssim dins de l’àmbit de la salut, ja que la majoria d’articles acadèmics estan escrits en aquest idioma. És per això que creiem que els futurs professionals han de dominar l’anglès, fet que a més obre als nostres alumnes les portes a l’estranger.

El Grau aprofita les sinergies entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), les dues universitats que imparteixen conjuntament el grau, per integrar les noves tecnologies al món de la Fisioteràpia.

En aquest sentit, la formació està permanentment adaptada a les necessitats del sector, el què propicia una formació multidisciplinar en les àrees de geriatria, rehabilitació cardiorespiratòria, pediatria, neurologia, traumatologia o lesions esportives.

Accés