BARCELONA 20/21
BARCELONA 20/21
BARCELONA 20/21
BARCELONA 20/21
MasterCienciaFutbol3

Introducció

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), va ser creada per contribuir al creixement i la consolidació del cluster dels videojocs i Serious Games que s’està estenent per Barcelona i altres ciutats de Catalunya. En l’actualitat, amb una experiència contrastada en els àmbits acadèmics i professionals, ENTI, juntament amb la Universitat de Barcelona i el Barça Innovation Hub, ha dissenyat el Master of Science and Technology in Football.

El nostre programa integra dues fonts de coneixement:

 • Fonaments esportius: provinents de Futbol Club Barcelona, ​​club que va ser pioner en un mètode de joc associatiu i de combinació.
 • Fonaments científics: inspirats en el Centre per a l’Estudi Ecològic de Percepció i Acció (CESPA, Universitat de Connecticut), el bressol de la Física Ecològica

Tots els continguts portaran als nostres estudiants a un ENFOCAMENT INNOVADOR PER A L’ESTUDI I LA COMPRENSIÓ DEL FUTBOL I DELS ESPORTS D’EQUIP EN GENERAL.

Els estudiants d’aquest màster aprofundiran en les preguntes fonamentals de recerca per estimular el progrés en diferents àrees de coneixement:

 • Les ciències complexes per a l’estudi de el futbol: CIÈNCIA
 • Les tecnologies més adequades per mesurar processos en el futbol: TECNOLOGIA
 • La ontologia i epistemologia de el joc per aplicar descobriments científics i tecnològics d’avantguarda en el joc real: FUTBOL

Aquest és un programa de màster únic. El coneixement esportiu d’equip prové del Futbol Club Barcelona, ​​el club que va ser pioner en un mètode de joc associatiu i de combinació i que avui constitueix un dels clubs de futbol més coneguts del món. A partir d’un coneixement profund del futbol, ​​els estudiants d’aquest Màster realitzaran una investigació (mitjançant l’ús d’eines tecnològiques) per aplicar nous coneixements a les millores d’entrenament, en els sistemes d’avaluació del seu equip i dels seus rivals.

Plà d'estudis

Assignatures

Percepció i acció en l’esport: comprensió general del futbol, ​​dels comportaments que es produeixen, per poder comprendre i utilitzar per qualsevol professional que faci el màster.

Sistemes complexos i futbol: estudi mitjançant tècniques d’àlgebra i de càlcul dels sistemes complets sense línies, les quals, per exemple, expliquen els comportaments que es produeixen en el futbol.

Disseny i Metodologia en les ciències del comportament: anàlisi dels comportaments individuals i col·lectius en el futbol: estudi – avaluació dels comportaments que es produeixen en el seu esport. Es desenvolupa un coneixement profund sobre investigació per augmentar el coneixement sobre el futbol.

Estadística en les ciències del comportament en els esports d’equip: estudi – avaluació dels comportaments mitjançant el coneixement de l’estadística, per augmentar així el coneixement del futbol.

Concepció i desenvolupament d’entorns virtuals i interactius: coneixement sobre la gamificació i l’ús de la realitat virtual i la realitat augmentada com a tecnologia per a ser aplicada en el futbol.

Big data, intel·ligència artificial i tecnologia en futbol: especialització en visualització, comprensió i anàlisi de grans quantitats de dades relacionades amb el futbol.

Metodologia de l’entrenament en esports d’equip: formació en la metodologia d’entrenament en futbol, ​​adquirint coneixements sobre la planificació i programació de l’entrenament i la preparació de la competició.

Prevenció de lesions i readaptació a la competició en el futbol: estudi de la prevenció de lesions i de la readaptació a la competició esportiva posterior a la lesió, així com anàlisi dels factors claus que poden tenir aquests àmbits en el desenvolupament tecnològic i industrial relacionat amb el futbol.

Pràctiques externes: aquesta assignatura proporciona la possibilitat d’aplicar el coneixement que s’adquirirà amb aquests estudis, potenciant el desenvolupament de les habilitats processals i dotarà a l’estudiant de l’experiència que suposa participar en projectes i en l’execució dels mateixos.

Treball Final de Màster: integració de continguts teòrics i pràctics per estimular la capacitat de plantejar un problema, la metodologia per tractar el mateix i la seva redacció i presentació tant en la seva versió oral com per a la seva presentació en una revista científica.

Màster dirigit a:

 • Esportistes
 • Readaptadors
 • Preparadors físics
 • Analistes
 • Investigadors
 • Periodistes
 • Fisioterapeutes
 • Informàtics
 • Professionals de VR
 • Enginyers

Professors

DIRECTORS

 • Dr. Daniel Romero. Strength  and Conditioning Coach at Futbol Club Barcelona; Professor at EUSES (University School  of  Health  and Sport, University of Girona).
 • Dr. Maurici Abraham López  Felip, Ph. D. Research Consultant at F.C. Barcelona;  Research Fellow at The Center for the Ecological Study of Perception and Action (CESPA – University of Connecticut).

PROFESSORS INTERNACIONALS & COL·LABORADORS EN INVESTIGACIÓ

 • Dr. James Dixon, PhD Professor at the Department of Psychological Science at the University of Connecticut and Director at CESPA.
 • Dr. Till Frank, PhD Associate Professor at the Department of Psychological Science and Physics Department at the University of Connecticut.
 • Dr. Steven Harrison, PhD Assistant Professor at the Kinesiology Department at the University of Connecticut.
 • Dr. Adam W. Kiefer. Assistant Professor at Department of Exercise and Sport Science, University of North Caroline at Chapel Hill.
 • Dr. Tehran Davis, Assistant Professor at the Psychology Department, University of Cincinnati.
 • Dr. Ferran Vidal-Codina, PhD Research Scientist at the Aero/Astro Department, Massachusetts Institute of Technology.
 • Dr. Vish Unnithan, PhD Professor of Pediatric Exercise Physiology, University of the West of Scotland.
 • Dr. James Vaughan, PhD Research Director of Development at AIK Solna, Stockholm.
 • Dr. Luca Pappalardo, PhD Data Scientist at the Department of Computer Science, National Research Council of Italy (CNR).
 • Dr. Javier Martín Buldú, PhD Principal Investigator of the Laboratory of Biological Networks at the Center for Biomedical Technology.

PROFESSORS LOCALS & COL·LABORADORS EN INVESTIGACIÓ

 • Dr. Eduard Alentorn. Orthopaedic surgeon at the Hospital Quirónsalud Barcelona; Research Scientist at the Garcia Cugat Foundation.
 • Dr. Martí Casals, PhD. Lecturer in the Bachelor’s Degree in Sport Science at EUSES. Sports Statistician/Biostatistician at the Faculty of Medicine and Faculty of Health Sciences and Well-being at the University de Vic – Universitat Central de Catalunya.
 • Dr. Josep Maria Padullés. Associate Professor at the National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC) at the University of Barcelona; Founder of the Chronojump Boscosystem (®).
 • Dr. Alexander Latinjak. Lecturer at the University of Suffolk; Professor at EUSES (University School  of  Health  and Sport, University of Girona).
 • Dr. David Blanco, Research Scientist at the Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica, Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Dr. Oliver Gonzalo. Return to play and strength coach at Sevilla FC; Professor at San Jorge University (Zaragoza, Spain).
 • Dr. Xavier Gil. Chemical Scientist and Biomaterial Scientist. Rector of the International University of Catalonia (Barcelona).
 • Dr. Joan Llobera, PhD is a researcher at the intersection of virtual reality and cognitive sciences. He does research as a post-doc at Mel Slater’s lab (universitat de barcelona) and teaches at ENTI-UB

Dr. Isidro Navarro, PhD Architect, Associated Professor at the School of Architecture of Barcelona ETSAB, UPC. Researcher in New Visualization Technologies

Avantatges i capacitats

 • Màster oficial ofert per la Universitat de Barcelona*
 • Ambient professional relacionat amb el futbol (classes impartides tant a la universitat com en les instal·lacions de F.C.Barcelona).
 • Conferències impartides per experts en ciència, tecnologia i futbol de diferents àrees professionals.
 • Contingut innovador de la fusió de dues àrees de coneixement (científic i professional).
 • Formació acadèmica per a la creació de noves oportunitats i productes dins de la indústria de el futbol.
 • Capacitat científica per a ser aplicada en totes les àrees professionals de la indústria de el futbol.
 • Comprensió específica del futbol a les àrees tècnica, tàctica i de condicionament.
 • Aplicació dels fonaments de la psicologia ecològica per a la comprensió de el joc de futbol.
 • Interpretació de big data en l’esport.

*El Màster dóna accés directe per inscriure’s en Programes Internacionals de Doctorat

 
Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Normativa Treball de Fi de Màster
Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis