MasterMediosInmersivos3
MasterMediosInmersivos4
MasterMediosInmersivos2
MasterMediosInmersivos

Introducció

L’arribada al mercat de consum de dispositius immersius de realitat virtual i augmentada ha creat una gran demanda per perfils especialitzats en els reptes i les oportunitats oferts per aquesta tecnologia. El Future Jobs Survey de 2018 del Fòrum Econòmic Mundial[1] preveu que el 2022 el 58% de les empreses hi haurà adoptat tecnologies de realitat virtual i augmentada. Segons IEEE Spectrum, el nombre de perfils cercats en aquesta especialitat durant el 2019 va augmentar en 1400% respecte l’any passat.[2]

El màster en mitjans immersius neix per donar resposta al gran augment en les necessitats de producció i investigació amb tecnologies de realitat virtual i augmentada. El màster combina formació teòrica i pràctica sobre tots els aspectes involucrats en la creació de contingut immersiu.  Està estructurat en quatre eixos de formació:

 • Experiència d’usuari en tecnologies immersives. Conèixer com s’estudia l’experiència d’usuari en realitat virtual, els principals factors perceptius i cognitius involucrats i les implicacions que té pel disseny d’interfícies immersives i l’ús de l’espai virtual.
 • Conceptualització, disseny i producció. Dissenyar una proposta creativa original o respondre a les necessitats d’un client, estructurar un pla de producció adequat i executar-lo.
 • Fabricació i Desenvolupament. Desenvolupar competències tècniques tant en els processos de fabricació (Modelat i animació 3D, disseny d’escenaris, il·luminació i so) com de programació (interacció, gestió d’escenes, etc.)
 • Mercat i societat. Donar elements per tenir una perspectiva estratègica i crítica sobre el mercat de mèdia immersiu, així com les implicacions econòmiques i socials que la seva introducció com a producte de consum massiu està tenint i tindrà.

[1] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

[2] https://spectrum.ieee.org/view-from-the-valley/at-work/tech-careers/software-engineering-salaries-jump-demand-for-arvr-expertise-skyrockets

Plà d'estudis

Règim de dedicació Temps complet

Idiomes de docència Anglès, Castellà, Català.

Mòduls del Màster:

El màster està composat de 5 mòduls:

 1. a. La realitat virtual , mixta i augmentada: ciència i avaluació d’experiència (7.5 crèdits)
 2. b. Conceptualització de producte i disseny de producció  (15 crèdits)
 3. c. Fabricació: modelat, animació, renderitzat i mecàniques d’interacció (15 crèdits)
 4. d. Programació i interacció en motors de joc (Unreal Engine i Unity3D) (7.5 crèdits)
 5. e. Projecte (15 crèdits)

 

1. Realitat virtual, mixta i augmentada: avaluació de ciències i experiència (7,5 crèdits)

Aquest mòdul està dissenyat per introduir els estudiants en tecnologies de realitat virtual (VR), realitat augmentada (AR) i realitat mixta (MR), cobrint els principis fonamentals del maquinari, les aplicacions, la psicologia i els reptes d’aquests mitjans immersius. L’objectiu és triple: en primer lloc, els estudiants es familiarizaran amb les característiques bàsiques dels sistemes VR, AR i MR, inclosos el marc tècnic, l’arquitectura, el maquinari d’entrada i sortida (pantalles, sensors de posició, sistemes de captura de moviment, dispositius hàptics), així com a aplicacions de tecnologies immersives en investigació (psicologia, neurociència, medicina) i indústria (cinema, esports, turisme, art). El mòdul també introduirà els principis fonamentals de la psicologia cognitiva i la neurociència i com es tradueixen a experiències immersives (presència, immersió). Aquestes se centraran en la percepció humana incloent tant processos d’entrada sensorial de fons cap amunt (visual, auditiva, vestibular) com interpretació de dalt a baix d’aquestes sensacions (experiència, pensaments, coneixement), conceptes teòrics claus per al disseny i desenvolupament de solucions immersives innovadores. Finalment, els estudiants aprendran a aplicar el mètode científic (disseny experimental, recopilació i anàlisi de dades, ús de les principals eines d’anàlisi) per avaluar les experiències dels usuaris, posant cura també a mantenir les millors pràctiques ètiques en tecnologies immersives.

 1. Activitat La percepció auditiva i visual en espais espacials
 2. Activitats Fonaments de ciències cognitives i psicologia
 3. Activitat Disseny experimental

 

2. Conceptualització de productes i disseny de producció (15 crèdits)

Aquest mòdul està dissenyat per ensenyar als estudiants conceptualització de producte i  disseny de producció. Els estudiants aprendran les tècniques necessàries per a crear una producció de VR o MR original, des del concepte fins a l’estratègia de desenvolupament. Primer  introduirem una visió general de la indústria perquè entenguin quines empreses de jocs inverteixen en VR i MR,  i per què, així com la manera en què els usuaris finals accedeixen al contingut. Després, el curs se centrarà en el mitjà per si mateix, analitzant obres existents i comparant VR i MR amb altres formes d’art. L’anàlisi de treballs existents implicarà que els estudiants investiguin tècniques de joc, narrativa i desenvolupament.

Un punt important en relació amb el futur desenvolupament d’idees serà que els estudiants es familiaritzin amb les tècniques de desenvolupament Lean i Agile. Els estudiants també seran convidats a treballar en la ideació del producte en equip. És fonamental que aquests equips siguin multidisciplinaris, en particular, a l’hora de difondre els papers i responsabilitats durant la producció. També demanarem als estudiants que creïn documents d’especificació i models per a donar forma a les seves idees. Aquests documents hauran d’estar orientats al disseny i incloure precisions tècniques, proporcionant informació detallada sobre la durada de l’experiència, l’usuari final, etc. També hauran de definir tots els elements narratius, sonors, relacionats amb el joc, la interfície i l’experiència global que constituirà producte final.

Finalment, una proposta de  Lean Canvas garantirà que els estudiants prenguin consciència de les necessitats de l’equip, perfils necessaris, etc. Això permetrà als estudiants prendre decisions crítiques sobre quin mètode de producció / motor s’utilitzarà i com es pot donar suport a qualsevol suport extern necessari (per exemple, recerca de talent, llibreries de models o sons, etc.).

 Totes les propostes es presentaràn a classe i seran objecte de tutories abans de la producció. Les proves d’usuaris i les presentacions també es faran a classe. Fomentarem el suport entre alumnes i el treball en equip. Els estudiants hauran de desenvolupar un paquet complet de distribució i màrqueting, en coordinació amb el mòdul de projecte, centrat a crear un prototip funcional a partir dels seus dissenys.

 1. Activitat Ideació del producte
 2. Activitat Màrqueting i comunicació
 3. Activitat Producció

 

3. Fabricació: Modelització, animació, representació i mecànica d’interacció (15 crèdits)

Aquest mòdul està dissenyat perquè els estudiants desenvolupin les habilitats pràctiques necessàries per crear contingut de VR, AR i MR. Està organitzat en sub-mòduls, cadascun d’ells centrat en un tema específic, com ara el modelatge, la textura, el rigging, el texturat i l’animació, incloent tant entorns 3D com personatges 3D. A més dels principals processos de fabricació emprats en la producció de videojocs i animacions 3D, també posarem un èmfasi considerable en l’ús d’eines immersives  (especialment de ulleres de VR), per a dibuixar, modelar, esculpir, rigging, texturitzar i animar. Activitats centrades en el disseny sonor i el disseny d’interacció completen el mòdul.

 1. Activitat Modelat i Esculpit
 2. Activitat Rigging i Animació
 3. Activitat Sonorització en espaispai
 4. Activitat Disseny d’escenaris
 5. Activitat Disseny d’interacció

 

4. Programació i interacció del motor de jocs (Unreal Engine i Unity3D) (7,5 crèdits)

Aquest mòdul introdueix els principals motors de joc emprats per desenvolupar VR i MR (Unity3D, Unreal) i detalle el seu ús pràctic. Es complementa amb dues activitats de programació, a triar entre un curs d’introducció general a la programació de scripts, o un curs de programació avançat sobre algun aspecte específic del renderitzat o l’animació.

 1. Activitat Motors de joc i de VR
 2. Activitat Introducció a la programació (optativa)
 3. Activitat Projecte de programació (optativa)

 

5. Projecte (15 crèdits)

Aquest mòdul dóna una oportunitat als estudiants de desenvolupar les seves idees en un prototip de VR real. Combinarà tots els assoliments dels mòduls anteriors per desenvolupar un prototip funcional del resultat del seu procés d’ideació. Les metodologies de disseny de l’experiència, així com les habilitats creatives i tècniques desenvolupades en els quatre mòduls anteriors seran posades en pràctica per tal de desenvolupar i lliurar experiències de VR, AR i MR.

 1. Activitat taller de projecte

Professorat

La Dra. Domna Banakou és actualment investigadora postdoctoral a l’Event Lab (Entorns virtuals experimentals per a la neurociència i la tecnologia) a la Universitat de Barcelona. La Dra. Banakou completar el seu doctorat en psicologia clínica i Psicobiologia a la Universitat de Barcelona (2017). També posseeix un màster en computació gràfica, visió i imatge de l’University College de Londres, Regne Unit, i una llicenciatura en informàtica de la Universitat Jònica, Grècia. Va rebre una important beca de doctorat de tres anys de la Generalitat de Catalunya (FI-DGR) per la seva investigació i ha guanyat molts altres premis pels seus èxits acadèmics. Ha col·laborat amb investigadors internacionals i articles d’investigació de primera autoria publicats en distingides revistes i conferències revisades per parells, inclosos dos articles a PNAS i tres articles a Nature Scientific Reports, entre d’altres. Ella ha donat xerrades convidades en reunions científiques internacionals reconegudes, i la seva investigació ha estat presentada en els principals canals de mitjans a Espanya i a l’estranger (BBC, The New Yorker, The Psychologist, The Guardian), inclosa una pel·lícula documental (BIAS) . Combina experiència tècnica i experiència en metodologies d’investigació per comprendre i promoure l’ús de la realitat virtual en els camps de la psicologia i la neurociència cognitiva.

Ricard Gras és un productor experimentat que treballa en la intersecció entre jocs i pel·lícules. En els últims anys, Ricard s’ha especialitzat en produccions de MR. Ell entén la realitat virtual com un dels mitjans artístics clau del nostre temps. A més d’assessorar a diverses empreses noves, Ricard Gras està completant un doctorat en mitjans immersius, presidint el programa SIGGRAPH Àsia 2020 Games i actualment ensenya a l’Escola de Disseny i Enginyeria Elisava-UPF.

Habilitats:

 • Productor / director de mitjans digitals que conceptualitza, lliura i gestiona projectes al llarg de totes les seves fases, des de la conceptualització i la producció fins a la distribució i el màrqueting.
 • Experiència amb llocs de Product Owner, inclosa la creació de documents d’especificacions tècniques i fluxos de treball, així com la gestió d’equips de desenvolupament especialitzats (programadors, desenvolupadors 3D, artistes gràfics, miners de dades).
 • Igualment familiaritzat amb el desenvolupament tant dels mitjans lineals (direcció del talent, narrativa, etc.) com dels mitjans interactius (disseny de jocs, IA, etc.)
 • Coneixements avançats de mètodes àgils.
 • Adaptat a una gestió de projectes altament estructurada i enfocaments més innovadors.

Assoliments rellevants:

 • Adopció primerenca de Machinima, la creació d’animació amb videojocs (una tècnica popularitzada per Twitch). A principis de la dècada de 2000, va explorar independentment Machinima, convertint-se en un dels primers productors que va crear contingut experimental i comercial amb ell.
 • Adaptació constant a un panorama estratègic molt dinàmic que involucra una gran varietat de tecnologies, canals de distribució, mercats i tipus de clients.
 • Conceptualització i producció de diversos dels projectes de captura de moviment més grans de món (milers de metres cúbics i setmanes de captura alhora …)
 • Molts d’aquests projectes han generat retorns significatius i s’estan distribuint internacionalment a través de dispositius portàtils, en línia i milers d’entorns locals.
 • Produir diversos títols XR amb recursos mínims.

El Dr. Joan Llobera és actualment professor a l’escola de videojocs ENTI-UB (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) i investigador post-doctoral a temps parcial en el Laboratori d’esdeveniments (entorns virtuals experimentals per neurociència i tecnologia) a la Universitat de Barcelona . El Dr Llobera té un doctorat en realitat virtual sobre el tema de Storytelling in Virtual Reality, un màster pluridisciplinar en Ciències Cognitives (EHESS – París, França), un segon màster en enginyeria de programari (UPC – Barcelona, ​​Espanya) i un doble diploma en enginyeria elèctrica (UPC i Télécom París – França). També va treballar com a investigador postdoctoral a EPFL (Suïssa) i com a investigador sènior en la Fundació i2cat. Ha realitzat investigacions en la intersecció de la realitat virtual i les ciències cognitives durant els últims 15 anys, i ha publicat en prestigioses revistes com Royal Society Interface i PLoS One. També ha concebut i escrit dos projectes europeus finançats de TIC (programa H2020), entre altres beques d’investigació, i va rebre diverses beques d’innovació (Hasler Stiftung, Institut de Cultura, XR4all Open Call) i va cofundar dues empreses de nova creació.

Resultat formatiu

Al final del màster, l’alumne sabrà:

 1. 1. Dissenyar una experiència de realitat virtual o augmentada alineada amb un conjunt de requisits
 2. 2. Desenvolupar els elements 3D (models, animacions i textures, però també so) necessaris per a una experiència de realitat virtual i/o augmentada
 3. 3. Programar els mecanismes de renderitzat i interacció necessaris per a una experiència de realitat virtual
 4. 4. Avaluar experiències d’usuari en realitat virtual i augmentada
 5. 5. Entendre els reptes socials, cognitius i econòmics associats amb l’arribada de la realitat virtual i augmentada a la societat

CALENDARI

Data d’inici: Octubre 2021

Data de final: Juliol 2022

Sortides professionals

 • Dissenyador d’experiències de realitat virtual i augmentada
 • Productor de realitat virtual i augmentada
 • Desenvolupador de programes per realitat virtual
 • Modelador 3D  (particularment emprant eines de producció basades en realitat virtual)
 • Animador 3D  (particularment emprant eines de producció basades en realitat virtual)
 • Artistes digitals