image-slider-grau
image-slider-grau-bn

Informació General

Durada: 1 any acadèmic
Crèdits: 60 ECTS

El títol de Màster oficial en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals està adscrit a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques. El pla d’estudis presenta una estructura en matèries que s’organitzen en un any acadèmic, amb 60 ECTS desglossats en dos semestres.

Es tracta d’un Màster que se centra en el perfil PRODUCER de la indústria digital. És a dir l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual fins a la monetització del producte passant pel màrqueting digital. Fins aquí podríem comparar-lo amb molts Màster que ja existeixen en la nostra oferta acadèmica més propera. Però el Màster d’ENTI-UB en PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS va més enllà ja que incorpora nous àmbits que milloraran la capacitat creativa i executiva del PRODUCER com Tecnologies Digitals, Gamificació, Usabilitat avançada o narrativa transmèdia.

La suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies el converteix en un Màster únic. No és una casualitat que aquest Màster es faci a ENTI-UB. Amb dos graus especialitzats en formar developers i artists i amb una sòlida base de game designer ambdós, al nostre centre s’hi donen les condicions per a un ecosistema creatiu per a la interrelació dels diferents rols de la indústria del videojocs i digital en general, pel coworking i per a establir xarxes de complicitat per als teus projectes.

L’estructura del Màster està formada per matèries referents a: Tecnologia de la Innovació; Art, Disseny Visual i Creativitat; Estratègia i Gestió de Negoci; Innovació i Noves Tendències en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals, Eines per a la Producció i l’Emprenedoria de Continguts Digitals, a més del treball de fi de màster. Aquesta planificació garanteix la correcta adquisició de les competències del títol, que s’instal·la en l’àmbit de l’Economia Digital.

Sortides professionals

Com a perfils de sortida del programa de màster que ens ocupa, amb un clar esperit emprenedor a més de formatiu en les àrees relatives a la gestió d’aquest tipus de projectes lúdic-artístics, podem referir-nos als següents, referents a Negoci Digital: CDO o Chief Digital Officer, Director/a de Projectes Digitals, Responsable de Producció i/o de Producte Digital, Director/a de Continguts, Dissenyador/a o Arquitecte/a d’Economia Digital, Director/a de Desenvolupament de Negoci Digital, Dissenyador/a de Crowdfunding, Analista de Jocs i fins i tot Responsable de Montetització i Fundador/a de Startup.

Assignatures

El màster s’imparteix de dilluns a divendres.

Obligatòries

 • Tendències en el context de l’economia digital
 • Narrativa Transmèdia
 • Monetització i nous models de negoci digital
 • Emprenedoria en el context de l’Economia Digital
 • Gestió de Projectes de l’Economia digital
 • Habilitats directives i Treball de Final de Màster (TFM)

Optatives

 • Tecnologies Digitals
 • Màrqueting digital
 • Gamificació
 • Legislació i Propietat Intel·lectual en Economia digital
 • Usabilitat Avançada

Accés

El perfil d’entrada és múltiple, ja que es tracta d’emprendre per una banda i de treballar en grups multidisciplinaris per l’altra. Múltiples perfils sumen més i ajuden a pensar “diferent” i per tant, a innovar en la conceptualització de nous productes o serveis digitals. Per tant, els perfils recomanats per a aquesta titulació són diversos: estudiants amb coneixements bàsics d’Art, Humanitats, Enginyeria, Món Empresarial, Màrqueting i/o per suposat Continguts Digitals Interactius al nivell que es tracten en els diferents graus existents.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Sol·licitud de títols