2018-11-26 19.45.57
Raúl Garcia
2
3 (2)
3
4
5
6
7
8
9
10

Informació General

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és un centre de referència que ofereix una àmplia proposta formativa entorn dels videojocs i els serious games. El Màster en Joc, Gamificació i Tecnologia aplicats a l’educació són uns estudis que ofereixen totes les eines necessàries per desenvolupar una experiència de transformació educativa a través del joc.

El Pla d’estudis ha estat dissenyat per oferir una experiència d’aprenentatge que utilitza la millor vessant dels jocs. Està organitzat de tal manera que l’alumnat pugui obtenir les eines, els recursos, les idees i la pràctica necessària per poder-la aplicar en àmbits educatius, de recursos humans o de la cultura.

Per fer-ho, ofereix els coneixements teòrics necessaris orientant-los a la pràctica docent, mostra les millors experiències educatives i posa a l’abast els seus creadors perquè l’alumnat pugui conèixer-les, preguntar tot el que necessiti per poder replicar-les i resoldre tots els dubtes en primera persona. I per últim, ofereix a l’alumnat una experiència de creació continuada a través de sessions presencials, de reptes mensuals i de tutorització molt propera, amb professorat que ha creat o utilitzat les eines.

Si treballes a una escola concertada pots optar a la bonificació del curs a través de FUNDAE. Aquí tens els detalls

Pla d'estudis

Com aprenem?
La docència d’aquest màster s’imparteix de manera exclusiva en llengua espanyola.
Per tal que l’experiència de l’alumnat sigui òptima, la formació s’ha estructurat de la següent manera en tres tipus de sessions: no presencials, experiències i presencials en cap de setmana.

Sessions no presencials
El curs s’estructura en 10 blocs de contingut que duren tres o quatre setmanes. Cada bloc conté de dues a quatre sessions no presencials on es presenten els continguts teòrics que permeten reflexionar sobre com es pot usar el joc en entorns d’aprenentatge, les bases de disseny de jocs, la narrativa i la psicologia del jugador útils per a creació de jocs aplicats i d’experiències gamificades.

Aquests continguts es veuen complementats amb sessions d’història del joc i del videojoc que faran augmentar els coneixements lúdics de l’alumnat. I també es presenten eines digitals, videojocs, jocs de rol i de taula que permeten a l’alumnat descobrir recursos concrets.

Els materials de treball són documents escrits, vídeos, àudios i pràctiques amb jocs, programes o guies per elaborar propostes. Totes les propostes són asíncrones i, en alguns casos, es porten a terme accions síncrones voluntàries (i que queden gravades per tal que l’alumnat hi pugui accedir sempre que ho trobi necessari).

Experiències
Cada setmana es presenta una experiència explicada pel mateix professorat que l’ha portat a terme. Deu cops l’any hi ha una trobada síncrona entre l’alumnat i el professorat per tal que es pugui preguntar i aprendre tot el necessari per poder-les replicar o adaptar.

Sessions presencials
Aquestes sessions es porten a terme durant el cap de setmana (dissabte tot el dia i diumenge fins a l’hora de dinar). Hi haurà una sessió al mes. Són sessions totalment pràctiques. La teoria necessària per seguir les classes es farà durant les sessions no presencials.

Hi ha reptes creatius que caldrà resoldre en grup o es descobriran jocs o eines concretes. Durant el curs es fa una jam, on es generen eines que donen respostes a necessitats concretes i que compten amb l’acompanyament i el suport de professorat del màster.

És possible seguir aquestes sessions presencials a distància.

L’avaluació
Es dóna molta importància a la reflexió sobre l’aplicació educativa del que s’ha après a les sessions teòriques. Amb la intenció de crear una comunitat entre el professorat i l’alumnat que permeti generar debat, veure com es poden aplicar els coneixements a la vida d’aula i acabar generant un portafolis d’aprenentatges fet per cadascun dels alumnes.

Al llarg del màster hi ha cinc accions avaluatives. L’alumnat tria el tema de totes aquestes accions de forma que obtingui un producte que pugui aplicar-ho directament a la seva vida professional:

· Dos reptes que es poden portar a terme de forma individual o en grup. L’alumnat haurà de crear una experiència d’ABJ (aprenentatge basat en jocs), una de gamificació.
· Una jam de creació en grup i que té tema lliure. Es porta a terme durant un cap de setmana i compta amb la mentorització de professorat del màster.
· Un quadern de bitàcola individual on l’alumnat va recollint totes les evidències d’aprenentatge que es produeixen durant la formació.
· Un treball final de màster (TFM) on haurà de dissenyar una experiència, portar-la a terme i avaluar-la. Aquest TFM es fa seguint les directrius i recomanacions per al Treball de Fi de Màster de títols propis de la UB.

Totes les tasques compten amb la tutorització i el seguiment del professorat del màster. El sistema d’avaluació és formativa i es basa en un diàleg continuat per tal de millorar la proposta elaborada i amb una rúbrica on es mostren les evidències d’aprenentatge.

Accés i Sortides Professionals

SORTIDES PROFESSIONALS

El màster és una especialització per a qualsevol persona que vulgui dedicar-se a l’educació o la formació en qualsevol nivell (des d’educació infantil fins a formacions en entorns laborals) i qui vulgui utilitzar el joc com a eina de treball en entorns vinculats a la cultura o a l’animació sociocultural.

ACCÉS

No hi ha uns requeriments específics per tal de cursar el màster. Es preveu la possibilitat d’admetre alumnat que no tinguin titulació universitària. En aquest cas optaran a l’obtenció d’un títol d’extensió universitària. 

Nombre de places: 30

El procés d’accés és el següent:

Demanar més informació:

Es pot demanar més informació a través d’aquest formulari.

Preinscripció:

El procés de preinscripció és obert. Per fer la preinscripció és necessari:

· Currículum on es vegi la teva trajectòria professional.
· Una carta de motivació
· Certificació acadèmica personal del grau o llicenciatura universitària que dóna accés al màster.

Matriculació:

La matriculació començarà a mitjans de juliol. Es comunicarà a les persones candidates si han accedit als estudis.

Si treballes a una escola concertada pots optar a la bonificació del curs a través de FUNDAE. Aquí tens els detalls

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Normativa Treball de Fi de Màster
Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Assignatures i Professorat

ASSIGNATURES

Tots aquests aprenentatges s’articulen en set mòduls

Mòdul 1. Bases de l’aprenentatge a través del joc i la gamificació

 • Aprendre a través del joc: l’alumnat com a jugador i com a creador.
 • Anàlisi de les potencialitats de les experiències de joc i gamificació.
 • Avaluació del joc i la gamificació aplicats a entorns educatius
 • Psicologia del joc i del jugador
 • Principis del game design

Mòdul 2. El joc

 • Joc aplicat a l’educació
 • Història del joc i del videojoc
 • Història del joc aplicat als processos d’aprenentatge
 • Tipologies de joc

Mòdul 3. Gamificació

Concepte de gamificació.

 • Game design aplicat a la creació de propostes gamificades
 • Aplicació de la gamificació en contextos educatius. Exemples i models

Mòdul 4. Pensament de disseny

 • Conceptes bàsics del pensament de disseny
 • Laboratoris de creació de jocs i de processos gamificats
 • Tècniques i recursos per afavorir els processos creatius

Mòdul 5. Eines per al joc i la gamificació

 • Eines digitals aplicades l’aprenentatge basat en jocs i la gamificació
 • Desenvolupament del pensament crític al voltant del seu ús

Mòdul 6. Narrativa

 • Coneixement de les principals eines del llenguatge narratiu
 • Aplicació d’aquestes eines a diferents entorns educatius

Mòdul 7. TFM

 

PROFESSORAT

El màster està co-dirigit per:

Pere Cornellà

Joan Tomàs Pujolà

Oriol Ripoll

Compta amb un claustre de més de 40 persones. Podeu consultar els seus noms a l’apartat corresponent de la nostra web app.

En aquesta llista de vídeos, alguns dels membres del claustre es presenten i expliquen què faran al màster.

 

 

 

Calendari

Calendari:

Dates: 1 d’octubre del 2021 al 30 de juny del 2022

Vacances:
· Vacances de Nadal (del 22 de desembre al 7 de gener)
· Vacances de Setmana Santa (del 8 al 18 d’abril)

Sessions presencials en caps de setmana:
· Es fan 10 classes presencials en caps de setmana (dates a concretar)
· Horari: dissabtes de 9 a 13:30h i de 15 a 19:30h i diumenges de 9 a 15h.
· Serà possible seguir les sessions presencials a distància.

Entrega de treballs finals:
· TFM: 20 de juny
· Quadern de Bitàcola: 20 de juny

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI):

Normativa Treball de Fi de Màster