musica 1

Informació General

La música i la seva aplicació es desenvolupen de múltiples maneres. Els conceptes que fins ara hem utilitzat canvien, es perfilen, s’adapten i es transformen. Si es considera que la música ha de complir una sèrie d’objectius, ara, aquests objectius es creen.

El Màster en Música i So per a Experiències de l’Entreteniment d’ENTI-UB vol ser un referent en un món canviant i exigent. Ja que si bé d’una banda s’aborda la indústria relacionada amb la imatge en moviment, d’una altra també s’aprofundeix en camps com els video games, les apps, els serious games, els newsgames, la gamificació, els simuladors, la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música en espectacles, les performances en viu, dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual.

Un màster amb aquestes característiques s’ha d’impartir en un entorn específic i ENTI-UB és aquest lloc. Amb una experiència de cinc anys formant als millors developers i amb un nou grau específic per a artistes, ha arribat el moment de preparar els creadors i especialistes de tot el que té a veure amb la música i el so de la indústria dels nostres dies, de l’entreteniment del futur.

Aquest màster està adreçat a un perfil múltiple d’alumnes. A l’endinsar-se en tot allò que té a veure amb l’experiència de l’entreteniment s’abracen diferents camps de l’expressió i del coneixement. Els perfils recomanats per aquesta titulació són variats: graduats i estudiants amb coneixements de música, developers, productors musicals, tècnics en so, estudiants de cinema, artistes multimèdia, compositors, intèrprets musicals o creadors d’espectacles vinculats amb la música.

Sortides professionals

 • Compositor Videojocs/Cine /TV/ Publicitat
 • Artistes Digitals
 • Productors Musicals
 • Tècnics en so
 • Creatius en tecnologia
 • Especialistes en Audio 3D
 • Especialistes en Arts Visuals
 • Especialistes de Música en Espectacles
 • Especialistes en Robòtica relacionada amb el So i la Música
 • Musicòlegs
 • Responsables d’Empreses relacionades amb Música
 • Regidor d’espectacles en viu
 • Creadors de Performance amb So
 • Periodistes Musicals
 • Tècnics en Cultura Musical
 • Especialistes en Robòtica relacionada amb el So i la Música
 • Creadors de Produccions en el camp de l’Òpera
 • Responsables de Discogràfiques
 • DJ’s

Accés

Aquest màster està adreçat a un perfil múltiple d’alumnes. A l’endinsar-se en tot allò que té a veure amb l’experiència de l’entreteniment s’abracen diferents camps de l’expressió i del coneixement. Els perfils recomanats per aquesta titulació són variats: graduats i estudiants amb coneixements de música, developers, productors musicals, tècnics en so, estudiants de cinema, artistes multimèdia, compositors, intèrprets musicals o creadors d’espectacles vinculats amb la música.

Normativa pròpia de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Normativa Treball de Fi de Màster
Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per canvi d’estudis

Sol·licitud de títols

Assignatures

 • Realitat virtual
 • Notació musical
 • Logic pro
 • Projecte
 • La música al cinema
 • Producció musical
 • Guió interactiu i guió música
 • So i so 3D
 • Post producció de so, des del guió fins a l’exhibició
 • Àudio immersiu
 • Unity i unreal
 • Middleware
 • La veu i la creació
 • Interacció musical
 • Tecnología de l’entreteniment
 • Història de la música interactiva

Optatives

 • Orquestació midi
 • Drets d’autor
 • Pro Tools