Backend_01
Backend_02

Informació general

En aquest curs  els estudiants aprendran a implementar un servei escalable per qualsevol solució, especialment videojocs que necessiten el suport d’un Backend per aportar més valor als seus usuaris. Finalment, aprendran a fer servir les eines que proporcionaran les plataformes de BaaS per analitzar tota la ingesta de dades dels usuaris.

El curs està enfocat a tota classe de treballs relacionats amb les IT, com Backend Engineer, Bussines Inteligence Engineer, Big Data Engineer, DevOps Engineer i/o Fullstack Engineer.

Aquest curs s’ofereix de manera independent, però també forma part del temari del Màster oficial d’ENTI-UB  «Màster en producció i emprenedoria de continguts digitals-videojocs»

A qui va adreçat aquest curs?

El target ha de ser una persona que tingui una base de programació d’almenys 300 a 600 hores en total, tenint en compte hores acadèmiques, professionals i no professionals. Es valoren coneixements bàsics de Bases de Dades, servidors, pàgines web i aplicacions amb peticions a servidor.

Professorat

L’encarregat del curs és Luis Resco , Backend Engineer a The Breach Studios.

Luis Resco Blázquez treballa actualment com a Backend Engineer a The Breach Studios desenvolupant videojocs per plataformes mòbils. Anteriorment va treballar a Zitro com a C#/Javascript Engineer desenvolupant aplicacions mòbils, aplicacions per Aigües de Barcelona i donant suport a una aplicació per facilitar la venda electrònica a diverses aerolínies.

Temari

 • Introducció
 • Història del BAAS. Com i perquè el BAAS va sorgir?
 • Principis de REST API
 • Principis de les Bases de Dades
 • Principis del Backoffice
 • Planificació de projecte
 • Proveïdors de BAAS i anàlisis de pressupostos
 • Estratègies del BAAS
 • Organització del projecte
 • Pautes de codi
 • Pautes de documentació
 • Flux de treball a l’equip
 • Principis de la integració continuada
 • Eines de codi
 • Funcionalitats del backend as a service
 • Demandes al servidor
 • Dades de usuari
 • Actualitzacions de l’usuari
 • Versions
 • Configuracions i dades del servidor
 • Segmentació d’usuari
 • Conjunts d’objectes, economia del joc i inventari.
 • Pagaments
 • Analítiques
 • Operacions de bases de dades
 • Classificatòries i equips
 • Multijugador
 • Integració amb altres serveis
 • Drets d’usuari i credencials del backoffice
 • Implementació del backend
 • Configuració del projecte
 • Tests unitaris
 • Tests d’integració
 • Arquitectura escalable de codi backend
 • Integracions als motors de joc
 • Contractes entre comunicacions client-servidor
 • Eines d’integració
 • Sumari i referències

Calendari i horari

 • Data d’inici: Pendent de confirmació
 • Data de final: Pendent de confirmació

Hores de classe totals: 60 hores aprox.

Horari de classe:

 • Dimarts 19:30 – 21:00 hores
 • Dimecres 18:00 – 21:00 hores