Backend_01
Backend_02

Informació general

En aquest curs  els estudiants aprendran a implementar un servei escalable per qualsevol solució, especialment videojocs que necessiten el suport d’un Backend per aportar més valor als seus usuaris. Finalment, aprendran a fer servir les eines que proporcionaran les plataformes de BaaS per analitzar tota la ingesta de dades dels usuaris.

El curs està enfocat a tota classe de treballs relacionats amb les IT, com Backend Engineer, Bussines Inteligence Engineer, Big Data Engineer, DevOps Engineer i/o Fullstack Engineer.

Aquest curs s’ofereix de manera independent, però també forma part del temari del Màster oficial d’ENTI-UB  «Màster en producció i emprenedoria de continguts digitals-videojocs»

A qui va adreçat aquest curs?

El target ha de ser una persona que tingui una base de programació d’almenys 300 a 600 hores en total, tenint en compte hores acadèmiques, professionals i no professionals. Es valoren coneixements bàsics de Bases de Dades, servidors, pàgines web i aplicacions amb peticions a servidor.

Pla d'estudis

  • Data d’inici: 01 Octubre 2019
  • Data de final: 18 Desembre 2019

Hores de classe totals: 60 hores aprox.

Horari de classe:

  • Dimarts 19:30 – 21:00 hores
  • Dimecres 18:00 – 21:00 hores

Professorat

L’encarregat del curs és Luis Resco , Backend Engineer a The Breach Studios.

Luis Resco Blázquez treballa actualment com a Backend Engineer a The Breach Studios desenvolupant videojocs per plataformes mòbils. Anteriorment va treballar a Zitro com a C#/Javascript Engineer desenvolupant aplicacions mòbils, aplicacions per Aigües de Barcelona i donant suport a una aplicació per facilitar la venda electrònica a diverses aerolínies.