L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) t’ofereix una formació de 360° en videojocs, Serious Games i entreteniment temàtic, des de tots els vessants i perspectives d’aquest sector. A més, recentment, ENTI-UB ha ampliat la seva oferta formativa, oferint el nou cicle per a developers i dos Màsters. En aquesta ocasió, però, ens centrarem en els dos Cicles d’ENTI-UB: el CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Artist) i el CFGS de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs (Developer), centrats en l’art i la programació, respectivament.

En primer lloc, ens centrarem en el ja consolidat Cicle Artist, el primer dedicat íntegrament a l’entreteniment temàtic i als jocs aplicats. Al llarg d’aquests estudis, aprendràs a fer animacions en 2D i 3D, assoliràs els coneixements bàsics per programar en llenguatges d’alt nivell i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojocs, jocs aplicats i tematització en el context dels productes multimèdia interactius. També, seràs capaç d’elaborar projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real per aplicar al món de l’entreteniment i l’espectacle, la museologia, l’educació, la medicina, l’esport, el màrqueting, entre altres. Sempre des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

D’altra banda, amb el nou Cicle Developer, assoliràs els fonaments de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils. Per tant, al llarg d’aquest CFGS, aprendràs a programar videojocs i jocs aplicats per a mòbils i tot tipus de plataformes multimèdia. Sempre incorporant el punt de vista pràctic i d’aplicació real, perquè puguis incorporar-te amb facilitat a la indústria del videojoc, els Serious games i l’entreteniment temàtic.

A més, a ambdós Cicles comptaràs amb un excel·lent professorat, que coneix a la perfecció el món del videojoc, els Serious Games i l’entreteniment temàtic. De fet, tots els docents d’aquesta Universitat mantenen un contacte permanent amb la indústria del sector i la majoria tenen la seva pròpia empresa de videojocs o bé, treballen per a una gran companyia d’aquest àmbit. Això facilita una actualització constant dels continguts i mètodes, incorporant sempre les darreres tendències que sorgeixen en aquest camp.

Per tot plegat, un cop finalitzis aquests dos Cicles, disposaràs d’una sòlida base teòrica i pràctica per poder inserir-te laboralment en empreses de l’àmbit de l’entreteniment temàtic, del multimèdia, dels videojocs i jocs aplicats o fins i tot, a productores cinematogràfiques que requereixen experts amb capacitat de generar productes atractius i innovadors.

Tria ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, l’única que t’ofereix la possibilitat d’especialitzar-te en l’àmbit de l’art i la programació a través del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius i del CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs.