Els cursos d’ENTI-UB són un exemple de l’aposta de l’escola per la formació continuada més enllà del Grau o el Cicle i aporten a qualsevol persona interessada en el camp del Disseny, l’Art o el Desenvolupament de Videojocs coneixements específics sobre temes concrets al nivell que la indústria de l’oci digital exigeix.

Els cursos d’ENTI-UB poden formar part del temari d’un Màster o Postgrau i la seva realització permet convalidar aquest nombre de crèdits si desprès es vol optar per realitzar el màster complet.

Curs de Programació gràfica en motors de videojocs (Unreal i Unity)

Curs enfocat a la programació gràfica en alguns dels motors de videojocs més populars com Unreal o Unity  per obtenir qualsevol resultat que faci lluir els projectes en els quals participem

Curs avançat en programació Backend as a Service

Curs enfocat a aprendre a implementar un servei escalable per qualsevol solució, especialment videojocs, que necessitin el suport d’un Backend i analitzar les dades que les plataformes Baas proporcionen.

Curs en Level Design

En aquest curs l’alumne comprendrà el disseny de nivells així com la seva importància dins de el desenvolupament de videojocs, a més aprendrà a desenvolupar un procés (pipeline) per a la creació de qualsevol tipus de nivell per a un videojoc comercial.

Curs de Concept Art i Il·lustració Digital

L’objectiu del curs de Concept Art i Il·lustració digital és el de proporcionar a l’alumne una base sòlida en la creació de material artístic dins del marc de creació conceptual de personatges, entorns i objectes.

Curs avançat en modelat 3D de personatges i “props”

Curs de 3D on ens enfocarem en els workflows i les pipelines de producció d’art així com els estàndars de qualitat segons les exigències de la indústria.

Curs avançat en animació 3D de personatges – Videojocs

Curs d’Animació 3D centrat en les tasques de l’animador de videojocs, on treballarem els tipus d’animacions que conformen el sistema de control d’un personatge i la seva integració al motor Unreal.