En el Màster en Música i So per a Experiències de l’Entreteniment d’ENTI-UB creiem que és molt important que la formació que s’imparteix estigui adaptada a les necessitats educatives dels nostres alumnes. Per això presentem un pla d’estudis amb assignatures que busquen que els nostres alumnes s’especialitzin en allò que més els agrada.

El pla d’estudis està dividit entre les assignatures obligatòries i les optatives. Entre les assignatures obligatòries trobem Realitat virtual, Notació musical, Logic pro, Projecte, La música al cinema, Producció musical, Guió interactiu i guió música, So i so 3D, Postproducció de so, des del guió fins a l’exhibició, Àudio immersiu, Unity i unreal, Middleware, La veu i la creació, Interacció musical, Tecnologia de l’entreteniment, Història de la música interactiva. Pel que fa a les assignatures optatives són: Orquestració midi, Drets d’autor, Pro Tools.

Les nostres assignatures estan adaptades al que la indústria espera d’un professional que pugui entendre la música del present i del futur i adaptar-la als productes per l’entreteniment. Per això el professor de Àudio Immersiu, Adan Garriga, apunta que “el so immersiu serà una eina bàsica per a qualsevol productor que es dediqui a la indústria de l’entreteniment” i explica com aquest s’ha d’ajustar al nostre producte, com per exemple en un videojoc on “el so s’ha de correspondre exactament amb els moviments físics que hem fet al món virtual”.

Si vols aprendre dels millors professionals i amb el millor pla d’estudis informa’t sobre el Màster en Música i So per a experiències de l’entreteniment d’ENTI-UB.