L’Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) ha publicat la primera edició del ‘Llibre Blanc dels eSports a Espanya’ i ha tornat a evidenciar l’enorme creixement del sector dels videojocs i de les competicions e-Sports, destacant que molts jugadors, equips i organitzacions són referència mundial pel seu impacte.

L’informe es presenta amb l’objectiu d’ajudar a entendre el fenomen d’aquest tipus de competicions, i vol ser la connexió entre publishers, lligues d’e-Sports i altres agents del sector. S’estima, que aquest sector ha generat a Espanya un total de 14,5 milions d’euros, i que hi ha més de 100 jugadors que s’hi dediquen professionalment.

Reptes de futur

Per acabar, el Llibre Blanc destaca la millora de les infraestructures tecnològiques, potenciar l’accés a internet i promoure un creixement sostenible i autoregulador del sector com a principals reptes de futur.

Des d’ENTI-UB, en els propers dies, anirem desgranant les dades més importants de l’informe.