Degrees
Videojocs developer

Procés de creació i desenvolupament de videojocs.

Degrees
Videojocs artists

Conceptualitzar l’art i el disseny de jocs.

Partners