PLAYERS Alumnes de l’assignatura d’Història dels Videojocs de ENTI-UB.
CHALLENGE Documentar 60 anys d’història recent ‘digital’ en jocs aplicats
o dedicats al pur entreteniment, tenint en compte algun tipus d’atribut
específic.
ATRIBUTS Gènere del joc, tipus de personatges protagonistes, art, peça
mestra, disciplina d’aplicació, etcètera.
MISSIÓ documentar el període infogràficament i per tant de manera molt
visual, mitjançant un pòster amb recerca adequada i
memorable llegibilitat.