ENTI-UB al programa “Els Diners” de TV3

El segment “Els Diners” del TN Vespre ha emès una sèrie de 3 programes dedicats a les oportunitats laborals al món dels videojocs. Per obtenir una visió general del fluxe en aquesta indústria s’han fixat en ENTI-UB, com a centre de formació de joves aspirants a creadors digitals, en el Canòdrom i GameBcn com a incubadora de projectes i petites empreses i en King com a estudi consolidat de videojocs a Barcelona que necessita talent ben format.

 

Als 3 programes es va fer esment d’ENTI-UB i es va poder escoltar les opinions del nostre director acadèmic, Òscar Garcia Pañella i dels estudiants Anna Navarro i Andreu Kwazema.