L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc, és l’únic centre universitari de Catalunya que t’ofereix una formació de 360° en videojocs, Serious Games i entreteniment temàtic. És a dir, la més completa i des de tots els enfocaments possibles, incorporant l’experiència d’un professorat expert i vinculat amb el sector, garantint així una actualització constant dels continguts i metodologies emprades.

Actualment, a ENTI-UB pots cursar des d’un Cicle, un Grau a un Màster. T’ho resumim breument. Les novetats d’enguany han estat:

  • El CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs. Una formació, adreçada als programadors (developers), malgrat incorporar aspectes creatius i artístics. Aquest nou CFGS superior, centrat en la programació de videojocs i en l’oci digital, sorgeix davant la gran demanda de programadors que necessita el mercat actual. L’itinerari formatiu d’aquest Cicle inclou els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils. Un cop finalitzis aquests estudis, podràs treballar com a Tècnic/a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils o com a especialista en Playtesting (QA), entre altres posicions.
  • El Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals. Centrat en el perfil de productor (Producer) de la indústria digital. És a dir, en l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci, des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual, fins a la monetització del producte passant pel màrqueting Sempre anant més enllà i incorporant nous àmbits com les tecnologies digitals, la gamificació, la usabilitat avançada o la narrativa transmèdia que milloraran la teva capacitat creativa i executiva. Sens dubte, la suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies converteix aquest Màster en únic. A més, des d’un principi, posaràs en pràctica els coneixements i et distribuiràs en grups- tal com es treballa a la indústria del sector-, establint coworking i xarxes de complicitat per impulsar els teus projectes. Per això, aquest Màster tindrà lloc a l’espai d’emprenedoria ENTI PRO. A més, es tracta d’una formació oberta a diferents perfils, degut a la necessitat de les empreses i els emprenedors de disposar de grups interdisciplinaris per portar a terme els seus projectes. Entre les oportunitats laborals d’aquesta formació cal assenyalar: les de Director/a de Projectes digitals, Analista de Jocs, Responsable de monetització, entre moltes altres.
  • Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment. Adreçat als futurs compositors, artistes o productors musicals. Aprofundiràs en camps com els videojocs, les apps, els serious games, els news games, la gamificació, els simuladors… Però, també, en la música en parcs temàtics, l’aplicació de la música als espectacles, les performances en viu, els dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual. Les seves principals sortides laborals són: Compositor Videojocs, Cinema o TV, Productor Musical, Tècnic en so, etc.

D’altra banda, ENTI-UB també continuarà oferint-te la seva formació més consolidada:

  • El Grau en Continguts Digitals i Interactius (Grau Developer). La primera titulació universitària en Jocs Aplicats de tot l’Estat, especialment adreçada a programadors. Tot i que també, assoliràs coneixements de disseny de jocs i habilitats en gestió de projectes i integració d’elements artístics. Totes les assignatures que duràs a terme són aplicades al disseny de videojocs. En definitiva, un cop finalitzis aquests estudis, esdevindràs un futur Developer – Game Designer amb coneixements de producció.
  • El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist). Es tracta del primer Grau en videojocs per a artistes digitals de Catalunya amb una durada de tres cursos (180 ECTS). Durant aquests estudis, aprendràs a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat. Adquiriràs les habilitats artístiques més adreçades al disseny de jocs i experiències memorables. Aprendràs a crear escenaris, ambients, paisatges, personatges, músiques i tot allò que et puguis imaginar.
  • El CFGS Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Cicle Artist). Adreçat als artistes i amants del disseny. Uns estudis dedicats íntegrament a l’entreteniment temàtic i els jocs aplicats. Durant aquesta formació, aprendràs a modelar i a generar animacions 2D i 3D, utilitzar llenguatges de programació, crear peces artístiques de so i imatge i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojoc, joc aplicat i tematització en el context dels productes multimèdia interactius. Faràs possible l’elaboració de projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions en temps real en diversos àmbits.

Així doncs, amb dos graus, dos cicles i dos Màsters, ara més que mai es pot afirmar que ENTI-UB és la Universitat del Videojoc. Aposta pel teu futur i matricula’t aquest curs!