Demà dijous 1 de juny, en el marc del congrés Terres LAB, ENTI-UB exposarà, juntament amb les empreses Ebredrone i Incubalia, els seus darrers projectes centrats en la indústria turística.

ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, presentarà projectes d’estudiants desenvolupats en el marc del Grau de Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats, com ara una peça homenatge a l’obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.

Ebredrone, empresa dedicada a l’aplicació de la tecnologia dron i el sector robòtic en sectors econòmics com l’agricultura, la topografia, el sector audiovisual o la indústria, exposarà la versatilitat de l’ús de la seva tecnologia en l’audiovisual turístic.

Incubalia, empresa orientada al màrqueting i les estratègies de negoci digital, presentarà diversos projectes que exposen com és possible definir l’estratègia digital d’un destí sostenible: conèixer el viatger 3.0 per adaptar el destí a les seves necessitats.

Teresa Vidal (ENTI-UB), Pau Jornet i Aleix Figueres (Ebredrone) i Enric Ginovart (Incubalia) participaran en una taula rodona el proper dijous a les 9 del matí i posteriorment atendran els assistents al congrés i visitants que ho desitgin en un espai especialment habilitat de l’hotel SB Corona de Tortosa (Plaça de la Corona d’Aragó, s/n).