L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc, és l’únic centre universitari de Catalunya que t’ofereix una formació de 360° en videojocs, Serious Games i entreteniment temàtic. A més, tot són avantatges, crearàs els teus projectes des del primer dia de curs; realitzaràs pràctiques a destacades empreses del sector com Ubisoft, Digital Legends o Kerad Games, entre moltes altres, i et formaràs amb els millors experts del sector en actiu professionalment i en constant vinculació amb la innovació del sector. La combinació de tots aquests factors ha fet créixer ENTI-UB, fet que es plasma en la seva àmplia oferta formativa actual. La vols conèixer?

  • El Grau en Continguts Digitals Interactius (Grau Developer). La primera titulació universitària en Jocs Aplicats de tot l’Estat, especialment adreçada a programadors. Tot i que també, inclou fonaments de disseny de jocs i habilitats en gestió de projectes i integració d’elements artístics. Totes les assignatures que duràs a terme són aplicades al disseny de videojocs. En definitiva, un cop finalitzis aquests estudis, esdevindràs un futur Developer – Game Designer amb coneixements de producció.
  • El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist). Es tracta del primer Grau en videojocs per a artistes digitals de Catalunya amb una durada de tres cursos (180 ECTS). Durant aquests estudis, aprendràs a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat. Adquiriràs les habilitats artístiques més adreçades al disseny de jocs i experiències memorables. Aprendràs a crear escenaris, ambients, paisatges, personatges, músiques i tot allò que et puguis imaginar.
  • El CFGS Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Cicle Artist). Adreçat als artistes i amants del disseny. Uns estudis dedicats íntegrament a l’entreteniment temàtic i els jocs aplicats. Durant aquesta formació, aprendràs a modelar i a generar animacions 2D i 3D, utilitzar llenguatges de programació, crear peces artístiques de so i imatge i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de videojoc, joc aplicat i tematització en el context dels productes multimèdia interactius. Faràs possible l’elaboració de projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions en temps real en diversos àmbits.
  • El CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs (Cicle Developer). Una formació especialment adreçada als programadors (developers). Aquest CFGS superior, centrat en la programació de videojocs i en l’oci digital, sorgeix davant la gran demanda de programadors que necessita el mercat actual. L’itinerari formatiu d’aquesta titulació inclou els ensenyaments bàsics de la programació en llenguatges tant de baix nivell (C++ i Java) com d’alt (motors com Unity, Unreal, entre altres) per a desenvolupaments tant 2D com 3D, des de la utilització òptima del hardware d’ordinadors, consoles i dispositius mòbils.
  • El Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals. Centrat en el perfil de productor (Producer) de la indústria digital. És a dir, en l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci, des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual, fins a la monetització del producte passant pel màrqueting digital. Sempre anant més enllà i incorporant nous àmbits com les tecnologies digitals, la gamificació, la usabilitat avançada o la narrativa transmèdia que milloraran la teva capacitat creativa i executiva.
  • Màster en Música per a Experiències de l’Entreteniment. Adreçat als futurs compositors, artistes o productors musicals. Aprendràs a introduir els efectes sonors en camps com els videojocs, les apps, els Serious Games, els news games, la gamificació, els simuladors… Però, també, en parcs temàtics, espectacles, performances en viu, dispositius escènics o la música i el so en la realitat virtual.

Si vols obtenir una formació de 360° en videojocs, Serious Games i entreteniment temàtic; estudia a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.