Si el món dels videojocs us fascina fins al punt de voler-ho convertir en la vostra professió, esteu de sort: Enti-UB us ofereix el Grau en Continguts Digitals Interactius, la primera titulació de tot l’estat, dedicada a formar professionals dels videojocs, creada amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona.

Aquest grau amb una durada de quatre cursos presencials, atorgarà d’es d’un primer moment un  predomini de la vessant pràctica. És a dir, des d’un inici aprendreu a conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar videojocs i ‘serious games’. Sota aquesta denominació, s’inclou tot allò relatiu a les tecnologies interactives amb aplicacions en àmbits molt diversos: des de la salut fins a la cultura, l’educació, el turisme,  l’esport, la seguretat, entre d’altres. D’aquesta manera, la titulació va més enllà del pur oci per ampliar les sortides professionals dels estudiants.

Com a alumnes d’ENTI aprendreu nocions de programació però no és, ni molt menys, l’element principal. Aspectes creatius com tenir en compte l’estètica dels productes, la capacitat de crear històries no lineals, introduint elements propis del joc són fonamentals. Així doncs, cursareu assignatures de programació combinades amb d’altres en què aprendreu els mecanismes del joc, curiosament, amb elements tan poc tecnològics com poden ser una taula i uns daus.

L’orientació holística d’aquest grau permetrà formar professionals en coneixements pluridisciplinaris sobre els mecanismes dels jocs, fonaments de psicologia, disseny, etc. Persones, en definitiva, que siguin capaces de crear allò que en el sector dels videojocs es coneix com a experiències memorables.

De cara a garantir la inserció laboral, des dels primers cursos del grau es promourà l’esperit emprenedor de l’alumnat. Es fomentarà el treball en grup, de manera que es formin equips de persones complementàries, sempre amb una orientació cap a l’emprenedoria. Igualment, es tindrà en compte la internacionalització del sector i l’anglès serà una matèria important en els estudis.

A més comptareu amb un professorat, procedent de diverses disciplines, tot i que, sempre vinculades al sector del videojoc. Tant perquè aquest hagi estat el motiu de la seva recerca com perquè hi hagin desenvolupat la seva activitat professional.

Fes de la teva passió el teu futur, estudiant el Grau en Continguts Digitals Interactius a ENTI-UB.