Power UP

Què és una GameJam?

Les GameJams formen part de l’ADN pedagògic d’ENTI-UB

Una de les filosofies educatives d’ENTI-UB és el learning by doing, això vol dir «aprendre fent». Per això els nostres estudiants treballen en projectes des del primer dia amb els mateixos objectius, eines i prioritats que necessitaran en la seva vida professional.

Una de les eines que tenim al nostre abast són les GAMEJAM.

Una JAM és una sessió on s’improvisa,  i constitueix un repte que posa a prova les capacitats de treball, col·laboració, comprensió del repte i disseny d’una solució dels nostres estudiants.

A ENTI-UB les GameJam solen tenir un component de col·laboració amb altres entitats per poder formar equips multidisciplinaris i reptes heterogenis. Per exemple, les nostres jams amb el sector hoteler i turístic o de la salut, que acostumen a l’estudiant a treballar amb un objectiu comú ( i un temps límit) amb persones d’altres àmbits i amb experiències diferents, cosa que enriqueix enormement les capacitats de l’estudiant per fer front als reptes amb que es trobarà fora de l’escola.