Power UP

Els alumnes d’aquest taller podran desenvolupar prototips de jocs dirigits a la resolució de problemàtiques lligades a temes d’actualitat, jocs aplicats o Serious Games. Amb la tutela i supervisió d’alumnes d’ENTI i mentors de la indústria. La sessió de treball cobrirà temàtiques com les Smart Cities, el Big Data, Internet of Things, o la Realitat Augmentada.