FAQ

Data d’actualització: 23/10/2017

Hi ha futur en el sector dels Videojocs?

Les xifres de creixement en facturació i ocupabilitat són explícites. Segons DEV (Desarrolladores Españoles de Videojuegos) grup que aplega les empreses estatals més importants del sector: Tant a escala global com europea el sector del Videojoc dobla en facturació al del cinema, DVD i musical junts. El mercat mundial de videojocs va arribar als 91.800 milions de dòlars durant el 2015. Es preveu que en el període 2015-2018 el sector creixi a un ritme anual del 6,6%, situant-se el 2018 en els 118.600 milions de dòlars.

Els professionals del sector compten, en la seva major part, amb estudis mitjans superiors (90%). Es tracta, doncs, d’un sector que genera llocs de treball de qualitat, assumits per professionals amb alta qualificació tècnica. Un altre element a tenir en compte és la joventut de les plantilles. El 45% dels professionals tenen menys de 30 anys.

A Catalunya i especialment a Barcelona s’hi localitzen més del 30% de les empreses espanyoles. A més cal destacar la capacitat d’atracció que té la capital catalana. Prova d’això són l’establiment de grans companyies globals com King o Ubisoft o congressos com el GameLab o Games World.

Per què ENTI-UB i no una altra universitat?

Perquè ENTI-UB és l’única escola universitària pensada des de i per a la indústria del Videojoc. A ENTI-UB tots els professors són de l’àmbit del Videojoc, els Serious Games i l’entreteniment Temàtic. La majoria dels nostres professors tenen la seva pròpia empresa de videojocs o bé treballen per una gran companyia del sector. Això facilita la connexió amb la innovació del sector i sobretot una millor inserció en el món laboral dels alumnes d’ENTI-UB. Els nostres estudiants fan pràctiques a empreses importants com Ubisoft, Digtal Legends, King, Kerad Games, PlayBenefit o Blitworks entre moltes d’altres.

Perquè formaràs part de la comunitat ENTI-UB cosa que implica un contacte constant amb professors i professionals del sector.  Podràs assistir als congressos i esdeveniments, participar dels programes europeus en Videojocs i Serious Games dels quals forma part ENTI-UB, participar en intercanvis internacionals amb les millors universitats europees i anglosaxones, però sobretot,  gaudiràs d’un contacte diari amb els professors.

Perquè des del primer dia dissenyaràs videojocs; no hauràs d’esperar el últim any per fer un projecte. El primer dia, el primer curs, dissenyaràs projectes, el teu projecte, treballant en equip, amb criteris d’emprenedoria i aprendràs a presentar els teus projectes.

Què s’estudia al Grau en CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS (Developer)?

En aquest Grau aprendràs a crear, dissenyar, programar i a monetitzar jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d’aplicacions interactives per a plataformes de mobilitat. És un grau especialment pensat per a programadors (developers) per això és una enginyeria. Forma part de la branca d’arquitectura i enginyeria.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitats virtual i augmentada, etc.). Combinaràs l’àmbit tecnològic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables. Aprendràs a programar però alhora adquiriràs coneixements de disseny de jocs  i habilitats  en gestió de projectes i integració d’elements artístics. Totes les assignatures són aplicades al disseny de videojocs. Seràs un DEVELOPER – GAME DESIGNER amb coneixements de PRODUCCIÓ.

 

Què s’estudia al Grau en Creació artística per a videojocs i jocs aplicats (Artist)?

Adquiriràs les habilitats artístiques amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables. A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatgeel disseny centrat en l’usuari/al’art modern fins al modelatge i animació 3Ddisseny d’elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l’art en els videojocs de manera efectiva. Et convertiràs en un ARTIST-GAME DESIGNER amb coneixements de PRODUCCIÓ.

Per què el CAVJA és de 3 anys i el CDI de 4?

Perquè el Grau en Continguts digitals Interactius forma part de la branca d’arquitectura i enginyeria i aquests graus seran de 4 anys. El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats pertany a a la branca d’Humanitats (Art i disseny) i pot ser de 3 anys.

Què s’estudia en el CFGS de Grau Superior (CFGS) d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius?

Aprendràs a modelar i a generar animacions 2D i 3Dutilitzar llenguatges de programació dedicats, crear peces artístiques de so i imatge  i conceptualitzar projectes des del primer esbós per a produccions digitals de Videojoc, Joc Aplicat i Tematització en el context dels productes multimèdia interactius. Faràs possible l’elaboració de projectes reals, el seu fet narratiu i la generació d’interaccions naturals en temps real a afegir al món de l’Entreteniment i l’Espectacle, la Museologia, l’Educació, la Medicina, l’Esport, el Màrqueting, etc. Des de la gestió de recursos fins a la presa i tractament d’imatges i sons, organitzant i executant les fases de creació de material audiovisual de tot tipus.

Si faig el CFGS o estudio un altre Grau puc convalidar assignatures pels Graus?

Si. Valorarem el teu expedient acadèmic o el CFGS de Grau superior que hagis cursat i el  convalidarem amb assignatures  que coincideixin amb el nostre itinerari curricular.  Si estàs estudiant un altre Grau, porta’ns el teu expedient  i et farem una valoració provisional, pendent d’aprovació pels organismes acadèmics oficials.

És imprescindible que el director acadèmic d’ENTI-UB disposi de l’expedient acadèmic de l’alumne així com del temari oficial del centre. No per tenir el mateix nom d’assignatura  serà sempre convalidada. Ha de coincidir amb el temari i ser consensuada amb el professor d’aquesta.

Si fas el CFGS d’Animació 3D, jocs i entorns interactius d’ENTI-UB podràs  convalidar moltes assignatures del grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.

Quina nota de tall és necessària per accedir al Grau en Continguts Digitals Interactius?

La nota de tall ve determinada pel nombre de places que oferim  (80) i el nombre de preinscrits. Per tant no és possible saber-ho fins que tothom hagi formalitzat la preinscripció.

La nota de tall del grau Developer del curs  2016/17 ha estat de 5’6. Pot variar pel curs 2017/18.

En el cas del grau Artist pel curs 2016/17 ha estat 5 ja que era el primer any d’inici. Pot variar pel curs 2017/2018.

En el cas dels alumnes provinents de  CFGS si hi ha nota de tall, l’accés serà amb la mitjana del CFGS.

Quina diferència hi ha entre el Grau en Continguts Digitals Interactius i el nou en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats?

La diferència rau en l’especialització en Developer-Game Designer en el Grau en continguts Digitals Interactius, és a dir, s’aprèn a programar en diferents llenguatges, els conceptes matemàtics i algebraics així com la mecànica (física).

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats té una orientació molt més artística de disseny, s’aprèn a modelar en 2D i 3D. A crear personatges, paisatges i músiques. Dominen assignatures com Modelatge i Animació 3D, Art Digital o Disseny d’elements de joc. És a dir, esdevindràs un Artist- Game Designer.

Quina especialitat de Batxillerat (Científic, Tecnològic o Artístic) és millor per cursar els Graus d’ENTI-UB?

En el cas del Grau en Continguts Digitals Interactius recomanem el BTX científic i  tecnològic, tot i així els alumnes d’altres batxillerats també poden accedir-hi. Alumnes del BTX social hi han accedit i no han tingut cap problema sempre i quan entenguin el caire tecnològic d’aquesta carrera. ENTI-UB facilita classes de repàs gratuïtes a les tardes de Matemàtiques, Àlgebra i Programació per aquells alumnes que vulguin reforçar aquestes matèries.

Pels alumnes amb dificultats en l’àmbit de les matemàtiques s’ofereix un Crèdit Zero de matemàtiques una setmana abans de començar les classes de setembre de forma gratuïta.

En el cas del Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs aplicats recomanem alumnes del Batxillerat artístic o humanístic, però la resta de Batxillerats també hi poden accedir, sempre i quan comprenguin i assumeixin la vessant artística d’aquesta carrera.

Quines assignatures ponderen millor a la Selectivitat?

Pel Grau de Continguts Digitals Interactius  les ponderacions pel curs 2016/17 foren: Matemàtiques, Tecnologia Industrial, Física, Electrotècnica i Dibuix Tècnic 0’2.

Pel Grau de en Creació Artística per a Videojocs i Jocs aplicats les ponderacions pel curs 2016/17 foren: Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix Tècnic, Disseny i Història de l’Art, 0’2.

En quina llengua es donen les classes?

Les classes es donen en tres llengües: Català, Castellà i Anglès. Serà el professor qui decidirà la llengua en la qual s’impartirà la matèria. En els diferents nivells del grau hi haurà assignatures impartides en llengua anglesa. La importància de l’anglès en el sector del videojoc és fonamental. De fet és la llengua de treball bàsica. Tot i que no hi estan obligats aconsellem que els alumnes que vulguin estudiar  a ENTI-UB gaudeixin com a mínim del B2 o l’obtinguin mentre cursin el GRAU o el CFGS, . Els professors valoren molt la redacció i presentació de projectes en llengua anglesa.

M’agradaria molt aprendre a dissenyar videojocs però no m’agraden ni les matemàtiques ni la programació

Doncs tens el CFGS i el Grau  en Creació i Producció Digital ideals per a tu, ja que ambdós es bolquen en els aspectes de disseny de jocs i la part més artística dels Videojocs, els Serious Games i de l’entreteniment temàtic.

Es pot pagar a terminis?

Sí. Hi ha una quota inicial del 40% del total que es paga en el moment de la matriculació i la resta en 10 mensualitats durant la durada del curs. El pagament a terminis està exempt d’interessos. Si un alumne deixa el grau a mig curs està obligat a abonar la totalitat de la matricula.

Quins són els horaris?

Grau en Continguts Digitals Interactius: Matins: 9:00 a 13:30h. Tarda 16:00 a 20:30h

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs aplicats: Matins: 9:00 a 13.30h. Tarda: 16:00 a 20:30h

CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius: Matins: 8:30 a 14:30/ tarda: 15:00 a 21h

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs i Oci Digital: Grup Matí: 8:30 a 14:30h

A quin lloc està ubicat ENTI-UB?

Al Carrer Diputació, 231 de Barcelona. Entre els carrers Balmes i Enric Granados. A cinc minuts de la Plaça universitat i deu minuts de la Plaça Catalunya. Amb bona connexió de la xarxa de metro, bus, Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE.

Hi ha beques per estudiar a ENTI-UB?

Existeixen beques per la part pública de la matrícula dels Graus de caràcter general i de mobilitat. Per a més informació contacteu amb http://www.ub.edu/monub/beques/

Quines sortides professionals tenen els alumnes d’ENTI-UB?

GRAUS

Desenvolupador/a d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Desenvolupador/a Web

Desenvolupador/a Cross-Media (Instal·lació Interactiva)

Desenvolupador/a de Videojocs

Desenvolupador/a de Jocs Aplicats

Cap de projecte en Continguts Digitals Interactius

Dissenyador/a de Nivells

Tècnic/a en “Playtesting” (QA)

Especialista en simulació i realitat virtual

Emprenedor/a

Dissenyador/a per a Dispositius Mòbils

Dissenyador/a Web

Dissenyador/a de Videojocs i de Jocs Aplicats

Artista de Jocs, Jocs Aplicats i Videojocs

Dissenyador/a de So en Videojoc

Dissenyador/a de Jocs

Animador Digital

CFGS

Desenvolupador/a de productes audiovisuals multimèdia interactius

Tècnic/a d’Animació 2D i 3D

Tècnic/a en Creació, Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals i Tematització

Hauré de dur el meu ordinador?

A ENTI-UB totes les aules de treball estan equipades amb una work station per a tu. Cada ordinador disposa del software apropiat per a cada curs.

He cursat un CFGS, puc matricular-me d’un dels Graus d’ENTI-UB i convalidar assignatures?

La preinscripció l’hauràs de fer com un estudiant de Batxillerat per via de les PAU (Proves d’accés a la universitat). Mitjançant www.accesnet.gencat.cat i en cas d’haver hi nota de tall, l’accés serà amb la mitjana del CFGS.

Podràs convalidar i dependrà de la branca d’aquesta especialitat: Informàtica, Artística o Disseny i de l’anàlisi que en farà la Direcció Acadèmica d’ENTI-UB.

He cursat un CFGS de Grau Mig (CFGM) puc matricular-me al CFGS d’ENTI-UB?

Sí, si has fet un Cicle de la branca d’imatge i so. Si no  hauràs de fer el curs de formació específic per a l’accés al CFGS de Grau Superior. I sempre deixar clar que les assignatures comunes i específiques del curs d’accés són per un CFGS de la branca d’Imatge i so.

Què és el Màster en Producció i emprenedoria de continguts digitals?

Es tracta d’un Màster d’un any acadèmic que se centra en el perfil PRODUCER  de la indústria digital. És a dir l’estudi i pràctica dels diferents models i parts del negoci des de la gestió de projectes i aspectes legals com la propietat intel·lectual fins a la monetització del producte passant pel màrqueting digital. Fins aquí podríem comparar-lo amb molts Màster que ja existeixen en la nostra oferta acadèmica més propera. Però el Màster d’ENTI-UB en PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS va més enllà, ja que incorpora nous àmbits que milloraran la capacitat creativa i executiva del PRODUCER com Tecnologies Digitals, Gamificació, Usabilitat avançada o narrativa transmèdia.

La suma dels coneixements de gestió amb nous llenguatges i tecnologies el converteix en un Màster únic.

A qui s’adreça el Màster?

És un Màster obert a diferents perfils degut a la necessitat de les empreses i els emprenedors de disposar de grups interdisciplinaris per porta a terme els seus projectes. Això vol dir estudiants amb coneixement bàsics d’art, Humanitats, Enginyeria, emprenedoria, Màrqueting i evidentment Continguts digitals Interactius.

Quines són les sortides professionals del Màster?

Més enllà del clar esperit emprenedor que comporta el Màster, hi ha un nombre important de funcions en el negoci digital que reclamen el seu perfil com: Chief digital Officer, director/a de Projectes digitals, Responsable de Producció i/o Producte digital, director/a de Desenvolupament de Negoci digital, Dissenyador/a de Crowfunding, analista de Jocs i fins i tot Responsable de monetització i Fundador/a d’una Startup.

Què és el CFGS de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs i Oci digital (Dam VIOD)?

És un CFGS de Grau superior de la branca d’informàtica que s’ha adaptat a les necessitats del mercat del videojoc i els jocs aplicats. Això vol dir que la majoria de Mòduls i d’Unitats Formatives (UF) tenen un enfocament cap a la creació i el disseny de videojocs. El component principal del CFGS és la programació. Aprendràs llenguatges d’alt i baix nivell. En un segon nivell s’incideix amb el disseny 2D i 3D. I finalment en el disseny de jocs.

En el DAM VIOD d’ENTI-UB entraràs de ple en la indústria del Videojoc gràcies a l’enfocament multidisciplinari que abans t’explicàvem. La majoria de centres educatius que ofereixen cicles d’informàtica  es limiten a impartir programació sense aplicar-la als videojocs o a cap altre element interactiu.

En què es diferència el DAM VIOD del CFGS d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius?

El CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius es centra principalment en el disseny d’elements d’animació 2D i 3D, mentre que el DAM VIOD s’orienta a la programació. Ambdós estan enfocats als videojocs i, per tant, tenen elements comuns com el disseny de jocs, la formació emprenedora i la realització de projectes.

El DAM VIOD pot convalidar amb el Grau de CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS?

Si, si et gradues en el CFGS de DAM VIOD d’ENTI-UB podràs convalidar 60 crèdits (ECTS) del Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius.

Perquè el DAM VIOD d’ENTI i no un altre?

Els alumnes del DAM VIOD d’ENTI és beneficien de la bossa de pràctiques en empreses del sector del videojoc i els jocs aplicats que permeten assolir experiència i ajuden a una entrada més fluida al món laboral.

Els professors són majoritàriament de la indústria del videojoc, cosa que permet actualitzar els continguts i metodologies educatives a les necessitats reals del mercat.

És l’únic Cicle de Grau Superior d’informàtica i concretament de programació enfocat als Videojocs i als Jocs Seriosos.

Quines sortides professionals ofereix el DAM-VIOD?

Són moltes, perquè abracen tot el camp informàtic però volem destacar aquelles més encaminades al desenvolupament de  videojocs i jocs aplicats com:

  • Tècnic/a en desenvolupament de productes audiovisuals.
  • Tècnic/a en desenvolupament de videojocs
  • Tècnic/a en desenvolupament de Jocs Aplicats
  • Tècnic/a en “Playtesting” (QA)

Consulta’ns  a info@enti.cat i t’aconsellarem sobre com preparar-te millor per a començar el curs amb força!