GAMEBIZ


En un context de crisi econòmica i de desocupació juvenil, la iniciativa Gamebiz vol aprofitar un nínxol de mercat potent i treure el màxim rendiment al talent creatiu d’Europa. Es tracta d’un pla entre diversos països, membres de la Unió Europea, per promocionar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria a tots els nivells d’educació i d’aprenentatge.

El model GameBiz vol instaurar incubadores de negocis als entorns universitaris i d’estudis superiors, per tal de conrear l’emprenedoria abans que els estudiants acabin les seves formacions. Segons la previsió d’aquest projecte, al finalitzar el seu calendari com a mínim hauran nascut 8 noves empreses si s’aconsegueix menar cap a l’èxit aquesta col·laboració interseccional.