GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS – ASSIGNATURES

Data d’actualització: 28/04/2017

Apartat Crèdits ECTS
Formació Bàsica 60
Art Digital 48
Disseny d’Experiències d’Entreteniment 36
Gestió i Producció Digital 12
Optatives 12
Treball Final de Grau 12

 

Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M
Assignatura Especialitat Tipologia Crèdits
AS ITD GD M
1r CURS
Primer semestre
Representació Gràfica  FB  6
Teoria de la Imatge  FB  6
Dinàmiques i Motivadors pel Producte Digital (Psicologia)  FB  6
Crònica i Cronologia del Producte Digital (Història dels Videojocs)  OB  6
Projecció i Implementació d’elements de Joc (Taller de Disseny de Jocs)  OB  6
Segon Semestre
Art Modern  FB  6
Estètica del Cinema  FB  6
Escenografia Digital en Entorns 3D (Modelat 3D)  OB  6
Disseny centrat en l’Usuari/a (Usabilitat i Anàlisi de Jocs)  OB  6
Projecte I  OB  6
2n CURS
Primer Semestre
Art Contemporani (Projectes d’Art)  FB 6
Història de l’Art  FB  6
Disseny Gràfic (Retícula i Jerarquia Gràfica)   FB  6
Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals  OB  6
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia (Narrativa per videojocs)  FB 6
Segon Semestre
Mecàniques bàsiques per Exp. Entreteniment (Disseny de Videojocs)  OB  6
Llenguatges d’alt nivell per desenvolupament int (Programació i Motors Gràfics)  FB  6
Animació 3D bàsica per a actors virtuals (Animació)  OB  6
Dibuix per a produccions digitals (Concept Art)  OB  6
Projecte II  OB  6
3r CURS
Primer Semestre
Animació 3D avançada per a actors virtuals (Animació avançada)  OB  6
Mecàniques avançades per experiències d’entreteniment  OB  6
Art i Arquitectura de Disseny de Mapes (Disseny de Nivells)  OB  6
Optativa 1  OB  6
Optativa 2  OB  6
Segon Semestre
Optimització i Eficiència en Animació 3D  OB  6
Heurística i Experiència d’ús Digital (Disseny d’Interfícies)  OB  6
Tècniques d’Il.luminació en Entorns Virtuals  OB  6
Pràctiques externes  OB  6
TFG  OB  6
Arts & Storytelling = AS IT Development = ITD Game Design = GD Managment = M

Nota: FB: Formació Bàsica, OB: Obligatòria, OP: Optativa