GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS – INFORMACIÓ GENERAL


Crèdits ECTS: 180

Places:80

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) et permetrà aprendre a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious Games) i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.

A ENTI-UB ensenyem a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Combinaràs l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de jocs i experiències memorables.

A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la teoria de la imatge, el disseny centrat en l’usuari/a, l’art modern fins al disseny d’elements de joc passant per la psicologia es vinculen a les necessitats del disseny i l’art en els videojocs de manera efectiva.

Aprendràs a treballar en equip tot utilitzant les eines que et permeten crear art per a jocs i per tant a descobrir el teu rol en el si de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del teu projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del minut zero. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures per tal de poder-te incorporar al mercat global.

A més, comptaràs amb el millor equip docent. Tots els professors d’ENTI-UB estan vinculats professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games; fet que comporta l’actualització permanent dels continguts i eines tecnològiques, així com, una millor inserció laboral un cop acabats els estudis. No en va, disposem de convenis amb molts dels estudis i empreses del sector.

L’objectiu d’aquest grau a d’ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es dissenyadors (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs. A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan portant a terme projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són: JamToday i GameBIZ.