Un dels elements diferencials d’ENTI és la seva aposta pels projectes. Els estudiants de totes les titulacions apliquen els coneixements de les diferents assignatures en videojocs concrets. Treballant en equip desenvolupen el seu propi projecte i presenten la seva proposta a la resta de companys. Al següent vídeo, realitzat per l’alumni Andrea Aparicio podeu conèixer un petit tast dels projectes d’enguany dels Cicles Formatius.

El fet que els estudiants tinguin productes acabats és molt útil de cara al portafoli. En un futur podran ensenyar els videojocs com a prova de les seves habilitats tècniques i aptituds de treball en grup.

En aquest vídeo també podeu veure que els videojocs han aconseguit reconeixements. ‘Gravity Shift’ és Premi ‘Random’ als Indie Burger Awards i pròximament es publicarà per Nintendo Switch. Per altra banda, ‘Arcade Mixer’ va rebre el reconeixement ‘Candy’ als mateixos premis.