JAM TODAY


L’aprenentatge basat en jocs o Game-based Learning és una realitat metodològica avalada per tot tipus de fonts i prestigiosos especialistes. En els darrers 60 anys s’han desenvolupat milers de Jocs Seriosos que formen competencialment a banda de resultar molt divertits. Juguem perquè volem i jugant aprenem.

La xarxa JamToday es composa de 25 partners internacionals de nivell provinents de diferents ciutats europees, entre ells ENTI des de Barcelona. Durant 3 anys, examinarem el format Jam, entès com a 48h de desenvolupament ininterromput en grups de treball que assoleixen objectius clars i concrets gràcies a treball en base als mateixos rols que s’utilitzen a la indústria.

El jovent desitja reptes i gràcies a aquests desenvolupen potentíssimes solucions amb ben pocs recursos. Gràcies a la motivació justa i necessària. Cultura de l’esforç via motivadors i elements de joc. JamToday explorarà la Jam com a metodologia d’aprenentatge basada en jocs per a explorar les possibilitats formatives en els àmbits de la competència digital, els hàbits saludables i l’aprenentatge de Matemàtiques.

 

http://jamtoday.eu/