La importància de la formació per al professional del videojoc

 

Els inicis dels videojocs permetien que una sola o poques persones poguessin desenvolupar un videojoc des de la seva pròpia habitació, casa o local. D’aquí tots coneixem el que van ser o són ara grans companyies com EA, Activision i Atari, per nomenar algunes …

A mitjans dels anys 90 la indústria del videojoc va començar a professionalitzar-se i oferir jocs cada vegada més grans i de millor qualitat. Això va ser degut, d’una banda a l’auge i popularitat d’aquests, i de l’altra per la ràpida evolució de la tecnologia.

Fa 20 anys un videojoc AAA per a consoles es podia desenvolupar amb un equip de menys de 25 persones, fa 10 anys ja es necessitaven entre 50 i 100 persones, i ara són necessàries més de 250, i fins i tot hi ha títols que requereixen més de 500 persones . En el cas dels videojocs per a mòbils s’estan triplicant els recursos que eren necessaris fa 10 anys.

Això, juntament amb l’aparició de nous dispositius cada vegada més potents (videoconsoles, PC, mòbils o tauletes, etc.), i nous perifèrics (Realitat Virtual …), ha fet que les empreses de videojocs hagin d’estar contínuament evolucionant i adaptant-se, necessitant equips de producció cada vegada més grans, amb perfils ben formats i especialitzats per poder competir i diferenciar-se de la resta. És el que anomenem la “revolució digital”.

En aquest sentit és clau que els futurs professionals, que ara són estudiants, tinguin la formació que requereix i requerirà la indústria i estiguin preparats per enfocar el món laboral de la millor manera possible.

En resposta a aquestes necessitats, ENTI-UB no només forma futurs professionals del videojoc en els camps d’art, disseny i programació, sinó que ha iniciat una nova fórmula educativa oferint cursos d’especialització impartits per veterans amb una reconeguda trajectòria professional en la indústria . Aquests cursos estan dirigits a recent graduats i treballadors actius.

En una indústria en continu canvi tecnològic, cal estar a l’avantguarda en el desenvolupament, reinventant i pensant sempre en la innovació.

David Darnés – coordinador de l’Àrea de Màsters i programes de formació continuada a ENTI-UB, la Universitat del Videojoc.