La facturació del sector s’incrementa en un 21% i l’ocupació directa creix en un 20%

La 4a edició del Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2017 de DEV (Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniments), en el qual, ha participat ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, constata que la indústria espanyola del desenvolupament de videojocs ha entrat en una fase de consolidació. Actualment, existeixen a Espanya 450 empreses i estudis, més altres 130 a l’espera de constituir-se. Es tracta doncs, d’un sector en constant creixement amb una facturació l’any 2016 de 617 milions d’euros, un 21% més que 2015; fet que suposaria assolir l’any 2020, els 1.440 milions d’euros de facturació. En conseqüència, l’ocupació directa en el sector va créixer un 20%, sumant 5.440 professionals el 2016.

Quant al perfil dels professionals d’aquest sector cal dir que està format per joves qualificats: el 49% dels empleats té menys de 30 anys i el 64% han cursat estudis superiors (llicenciatura o postgrau). Quant a les professions més demandades, cal destacar: Programadors amb un 28%; Art, 23%; Animació, 15%;  Game Design, 8% i Màrqueting i Distribució, un 8%. En aquest context, cal destacar que un dels principals reptes del sector és aconseguir incrementar la presència de la dona que s’ha estancat amb només un 17% del total dels llocs de treball directes. També, cal esmentar que malgrat l’increment, de l’oferta formativa en videojocs, la meitat de les empreses espanyoles, encara té dificultats per trobar perfils amb formació adequada al mercat.

Sens dubte, es un sector en constant creixement: el 2016 hi havia a Espanya més de 900 jocs en processos de desenvolupament. I el 80% de les empreses i estudis actius avui dia, no existia fa 10 anys. Pel que fa a tendències principals d’aquesta indústria, cal dir que el 40% de les empreses espanyoles ja ha dut a terme desenvolupaments per a plataformes de Realitat Virtual, mentre que més de la meitat pretén fer-ho en un futur proper. Els eSports, també, representen un mercat molt prometedor.

En aquesta mateixa línia, cal destacar que un de cada cinc estudis espanyols desenvolupa Serious Games. El 2016, el 14% dels jocs publicats a Espanya es va emmarcar en aquesta tipologia. El sector de l’educació és el principal demandant d’aquests productes, seguit per la sanitat i la cultura.

A més, la nostra indústria del videojoc es caracteritza per la seva vocació internacional: el 57% dels ingressos de les empreses del sector provenen dels mercats internacionals i pel seu alt potencial creatiu que es reflecteix en el fet que el 76% són estudis que desenvolupen propietat intel·lectual pròpia.

Finalment, quant als reptes i necessitats de la indústria espanyola de videojocs, cal destacar que les principals preocupacions de les empreses estan relacionades amb el finançament, la seva viabilitat i amb el retorn que poden generar els seus jocs. Quant als reptes del sector en el seu conjunt, les empreses identifiquen per unanimitat el creixement i consolidació dels estudis independents, i, a continuació, la capacitat de la nostra indústria de generar més mitjanes i grans empreses, enlloc de tantes microempreses.

En definitiva, el Llibre Blanc és una immillorable eina per conèixer en profunditat la indústria i el mercat del videojoc a Espanya, un sector de futur i en constant creixement.

 

En aquest enllaç, pots consultar Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2017.