La realitat virtual és una de les tendències més esperades en l’àmbit dels videojocs, però també en altres sectors professionals. Segons el Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs, el seu auge és imparable: el 30% de les empreses ja estan portant a terme desenvolupaments en realitat virtual. De fet, aquest 2016 és l’any, en què, els principals fabricants d’experiències de realitat virtual (VR), realitat augmentada (AR) o vídeo 360º posaran damunt de la taula les seves propostes finals als consumidors. El nostre país es mostra com un dels més interessats a adquirir productes relacionats amb aquesta tecnologia amb un 16% d’intenció de compra.

Totes aquestes noves tecnologies tenen en comú un dispositiu de hardware que se situa davant dels nostres ulls, ja sigui un casc, unes ulleres o unes lents i un receptacle per a un smartphone. Però coneixes les característiques de cadascuna? La realitat virtual (VR), consisteix en la tecnologia generada per un sistema informàtic que proporciona imatges i entorns auditius en 3D per tal que l’usuari experimenti una immersió audiovisual total i pugui a més, interactuar amb ella en temps real; la realitat augmentada (AR) permet experimentar imatges generades per ordinador en 2D o 3D sobre una visió real de l’entorn que envolta a l’usuari. És a dir, l’AR afegeix capes de gràfics en temps real i de forma interactiva a allò que s’observa, a través del dispositiu ocular. L’exemple més popular van ser les Google Glass i finalment, el  vídeo 360º, tot i que la seva generació del contingut és similar a la VR i AR, cal dir que no hi ha una generació en temps real del mateix. És a dir, el contingut està pregravat. En aquest sentit, pot ser considerat una experiència passiva comparada amb les altres dues tecnologies.

Quant al mercat de la realitat virtual, cal dir que el creixement és imparable, així com, l’aparició constant de noves propostes. Tal com destaca el Llibre Blanc, els darrers llançaments han estat: HTC Vive, adreçada als jugadors d’ordinador més exigents; Oculus Rift, la proposta més veterana i coneguda des de la seva adquisició per Facebook; Samsung Gear VR, més proper al vídeo en 360º que a la realitat virtual i Sony PlayStation VR, recent sortit del forn, és l’últim dispositiu de jocs VR, compatible amb la consola PlayStation 4.

Les aplicacions de la realitat virtual més enllà de l’àmbit del videojoc

El Llibre Blanc dels Videojocs també mostra que les aplicacions actuals i futures de la realitat virtual són molt àmplies; encara que inicialment la seva tecnologia tendeix a associar-se al desenvolupament dels videojocs. Ara bé, cal dir que sectors com l’educació, la sanitat, el turisme, la indústria o l’arquitectura estan implementant nombroses aplicacions on els entorns tridimensionals proveeixin a l’usuari no només d’una experiència singular i d’entreteniment, sinó de les eines necessàries per a la formació, l’execució o la presa de decisions. Tot plegat, comporta la necessitat de professionals qualificats en aquesta indústria; doncs, el desenvolupament de productes i serveis de realitat virtual, no solament implica coneixements tecnològics; sinó també una nova manera d’interactuar amb l’usuari, de narrar històries, de dissenyar els entorns… En aquest sentit, els perfils artístics, de narrativa i experiència d’usuari són totalment necessaris.

Així doncs, les aplicacions de la realitat virtual poden ser múltiples. Per això, més que destacar els sectors concrets on es pot aplicar la VR, és més interessant referir-se als avantatges i reptes que la VR comporta i d’aquesta manera entendre com innovar o donar solució a les necessitats d’aquests sectors: salut, construcció, negoci, entreteniment, educació, moda, turisme, periodisme, interacció social, cultura, investigació, smart city, indústria de l’automòbil, esports, disseny, arquitectura, serveis públics, seguretat, ecommerce, comunicació, etc.

Finalment, l’interès de grans empreses com Facebook, Google, Microsoft o Disney i l’evolució i abaratiment d’aquesta tecnologia normalitzaran els seus usos introduint a moltes més persones en aquest àmbit. D’aquesta manera, augmentaran les possibilitats de negoci en molts i diferents camps.

 

Coneix amb més detall l’evolució de la realitat virtual, consultant la darrera edició del Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs.