Les classes no s’aturen. ENTI-UB segueix treballant a distància!

Els alumnes i professors d’Enti s’han adaptat a la situació de confinament i segueixen realitzant les seves classes a distància.

 

 

Utilitzem el campus virtual per compartir documentació i referències, proposar activitats i discutir-les a través de fòrums. A més, posem a l’abast dels professors una varietat d’aplicacions de videoconferència i altres eines que els permeten impartir les matèries diàriament de forma online i síncrona, gravar-les, resoldre dubtes a nivell de grup i atendre els estudiants de forma individual.

Direcció acadèmica supervisa diàriament l’activitat docent, recull feedback de professors i alumnes i genera un registre de bones pràctiques que comparteix setmanalment amb el claustre.

 

 

El més important és que la formació dels alumnes no s’aturi i que l’activitat de l’escola segueixi endavant! Aviat ens veurem tots de nou per les aules, però mentrestant: #EntiaCasa!!