MÀSTER EN MÚSICA I SO PER A EXPERIÈNCIES DE L’ENTRETENIMENT – ASSIGNATURES


Obligatòries

 • Realitat virtual
 • NOtació musical
 • Logic pro
 • Projecte
 • La música al cinema
 • Producció musical
 • Guió interactiu i guió música
 • So i so 3D
 • Post producció de so, des del guió fins a l’exhibició
 • Àudio immersiu
 • Unity i unreal
 • Middleware
 • La veu i la creació
 • Interacció musical
 • Tecnología de l’entreteniment
 • Història de la música interactiva

Optatives

 • Orquestació midi
 • Drets d’autor
 • Pro Tools