MÀSTER EN PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS – ASSIGNATURES

Obligatòries

 • Tendències en el context de l’economia digital
 • Narrativa Transmèdia
 • Monetització i nous models de negoci digital
 • Emprenedoria en el context de l’Economia Digital
 • Gestió de Projectes de l’Economia digital
 • Habilitats directives i Treball de Final de Màster (TFM)

Optatives

 • Tecnologies Digitals
 • Màrqueting digital
 • Gamificació
 • Legislació i Propietat Intel·lectual en Economia digital
 • Usabilitat Avançada