MÀSTER EN PRODUCCIÓ I EMPRENEDORIA DE CONTINGUTS DIGITALS – SORTIDES PROFESSIONALS

Com a perfils de sortida del programa de màster que ens ocupa, amb un clar esperit emprenedor a més de formatiu en les àrees relatives a la gestió d’aquest tipus de projectes lúdic-artístics, podem referir-nos als següents, referents a Negoci Digital: CDO o Chief Digital Officer, Director/a de Projectes Digitals, Responsable de Producció i/o de Producte Digital, Director/a de Continguts, Dissenyador/a o Arquitecte/a d’Economia Digital, Director/a de Desenvolupament de Negoci Digital, Dissenyador/a de Crowdfunding, Analista de Jocs i fins i tot Responsable de Montetització i Fundador/a de Startup.