La matriculació al Grau en Continguts Digitals Interactius d’ENTI per al curs 2014/2015 es podrà realitzar entre els dies 15 i 18 de juliol per al primer curs, i entre el 21 i el 24 de juliol per al segon curs.

 

A continuació us detallem els horaris concrets i el material que cal presentar en cada cas:

Per als alumnes que es matriculen al Primer Curs:

 

  • Dies: 15, 16, 17 i 18 de juliol
  • Hores: de 9.30 a 14.00h
  • Cal presentar: original i fotocòpia del DNI, acreditació d’accés  (PAU, CFGS,…), C/C bancari i 2 fotos carnet.

Per als alumnes que es matriculen al Segon Curs:

  • Dies: 21, 22, 23 i 24 de juliol
  • Hores: de 10.00 a 13.00h
  • Cal presentar: original del DNI

Les matriculacions es faran a a la seu d’ENTI-UB, al carrer Diputació, 231, de Barcelona.