MÒDULS

L’estructura del Grau està formada per sis mòduls: matèries bàsiques, matèries comuns al desenvolupament de continguts digitals interactius, disseny de videojocs, producció de continguts digitals interactius, optatiu amb les pràctiques externes i treball de final de grau.

 MÒDUL

CRÈDITS OFERTATS

CARÀCTER

CRÈDITS A CURSAR

Matèries bàsiques

60

Bàsic

60

Matèries comunes al desenvolupament de continguts digitals interactius

60

Obligatori

60

Disseny de videojocs

42

Obligatori

42

Producció de continguts digitals interactius

42

Obligatori

42

Optatiu

72

Optatiu

24

Treball de fi de grau

12

Obligatori

12

Mòdul 1
Mòdul 2
Mòdul 3
Mòdul 4
Mòdul 5
Mòdul 6