Skip to content

Preparem l’inici del proper curs amb la màxima seguretat

Des del dia 13 de març en que va entrar en efecte l’estat d’alarma, l’activitat acadèmica d’ENTI Sound, tant del seu Grau en Producció Musical com del seu Màster en Música i So ha emprat les solucions tecnològiques al seu abast per poder seguir endavant amb la major normalitat possible ateses les circumstàncies, tot procurant mantenir el menor impacte possible en la feina dels professors i alumnes.

De cara a l’inici del curs 2020-2021, ENTI Sound seguirà les directrius que es marquin des de la Generalitat i la Conselleria d’Ensenyament i de Salut, així com les ordres ministerials al respecte de les precaucions necessàries sobre contagis, mesures sanitàries de precaució i prevenció. En base a l’experiència adquirida durant el confinament de març de 2020 s’han planificat les estratègies d’ensenyament a distància i els recursos necessaris perquè en el cas d’un nou confinament l’impacte sobre l’activitat acadèmica de l’escola i dels estudiants sigui el més petit possible, i s’està treballant en preparar escenaris amb diferents graus de presencialitat.

Durant els mesos previs a l’inici del curs, anirem informant i actualitzant aquesta pàgina amb les dades disponibles per a informar sobre com es desenvoluparà l’activitat docent, quines directives estaran vigents a cada moment i sobre els canvis que puguin produir-se.

Podeu descarregar el Pla de Contingència aquí.

Us recordem que en la situació actual extremeu la vostra responsabilitat sanitària i preneu totes les mesures de prevenció i protecció que tingueu a l’abast per evitar el contagi. Si en dies previs a l’inici o durant el curs mostreu símptomes compatibles amb el COVID-19, poseu-vos en contacte amb els serveis sanitaris i també doneu notificació a la secretaria de l’escola ( al telèfon 93 323 36 64) per tal que es puguin prendre precaucions envers els vostres professors i companys de classe.

A continuació us deixem informació de servei per a la vostra consulta.

Què puc fer per protegir-me de la COVID-19?

  • Renta’t les mans freqüentment amb aigua i sabó (mínim durant 20 segons) o amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
  • Evita el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Evita compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) o altres objectes sense netejar-los degudament.
  • Mantingues una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapa’t la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renta’t les mans seguidament.
  • Renta i desinfecta freqüentment els objectes i les superfícies.

Aquestes mesures també protegeixen enfront de malalties respiratòries freqüents com la grip. Per evitar la infecció, a Catalunya no cal prendre mesures especials amb els animals ni amb els aliments.

Recursos d’àmbit nacional

  • Test facilitat pel Canal Salut de la Generalitat de Catalunya per saber si pots tenir el Coronavirus
  • Què és el Coronavirus? Vídeo Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Recursos d’àmbit global

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!