David Pérez

NOM I COGNOMS:

David Pérez Gallego

Funció: Profesor

Estudis i assignatures

Grau en CDI

  • Informàtica gràfica
  • Fonaments de modelat i animació de personatges
  • Mecàniques de joc avançades

Formació acadèmica
– Graduat en Grau en Continguts Digitals Interactius a ENTI (2019)

Àrees d’especialització i experiència
-Programació.
-Matemàtiques i àlgebra.

Creació d’apps, obres d’art, programari, jocs i productes.

Experiment en Realitat virtual amb l’hospital de Bellvitge:

Vaig desenvolupar un entorn VR per un experiment d’un estudi amb pacients que patien Anosognosia (paràlisis en una meitat del cos després d’un ictus). L’estudi volia ajudar a entendre com el cervell processa les senyals d’error i com actua per corregir els errors.

Llibreria de IA per a creació de fils narratius interactius:

Dins de la empresa Timepath vaig ajudar a desenvolupar una llibreria de IA amb un algoritme propietari, enfocat a crear personatges autònoms que desenvolupin un argument interactiu en el que el jugador pot intervenir. La llibreria tenia una versió local i una altre que funcionava en un servidor remot (en la que em vaig encarregar de la comunicació per xarxa).