Anna Pujol i Ferran

Nom i cognom: Anna Pujol i Ferran
Funció: Professora
Email: annapujolferran@enti.cat

Estudis i assignatures

CFGS d’AJEI
– Formació i Orientació Laboral; Empresa i Iniciativa Emprenedora
CFGS de DAM
– Formació i Orientació Laboral; Empresa i Iniciativa Emprenedora

Formació acadèmica

  • Llicenciatura en Belles Arts, (UB, 1990)
  • Enginyeria Tècnica Industrial, (UPC, 1993)
  • Doctora Arquietecta, (UPC, 2006)

Àrees d’especialització i experiència

  • Art
  • Creativitat
  • Comunicació
  • Economia i màrqueting
  • Model de negoci

Publicacions rellevants

Març 2020. Autora de l’article: Self-assessment in industrial engineering. Pilot test in graphic engineering at the Polithecnic University of Catalunya-Barcelona Tech dins la revista Advances in Design Engineering. Pàgs 347-355 de la sèrie Lecture Notes of Mechanical Engineering. Springer Editions. Segon autor: Oscar Farrerons.

Febrer 2019. Coautora de l’Article: Ingeniería gràfica, dos experiencias docentes en la Universidad Politècnica de Catalunya a la Revista Educación en Ingeniería. Vol 14, Nº 27. Pàg 9-17. Primer autor: Oscar Farrerons. 

Gener 2018. Autora del llibre: L’Arquitectura com a marca. Editorial OmniaScience. Col·lecció Monographs. Co-autor: Oscar Farrerons. ISBN: 978-84-946352-9-8.

Maig 2017. Entrevistes a enginyeres. Anna Pujol Ferran. Revista Theknos. Nº213. Pàg 10. Col·legi d’Enginyers de Barcelona – Enginyers BCN.

Maig 2015. Article: Materiales inteligentes para construcciones inteligentes. Revista Smartbuilding.

 

Xarxes socials

Linkedin