Anna Pujol i Ferran

NOM I COGNOM: Anna Pujol i Ferran

Funció: Professora

Estudis i assignatures

CFGS d’AJEI

– Formació i Orientació Laboral ; Empresa i Iniciativa emprenedora

CFGS de DAM

– Formació i Orientació Laboral ; Empresa i Iniciativa emprenedora

Formació acadèmica

LLICENCIATURA BELLES ARTS- UB- 1990

Enginyera tècnica industrial- UPC- 1993

DOCTORA ARQUITECTA- UPC – 2006

Àrees d’especialització i experiència

-Art.

-Creativitat.

-Comunicació.

-Economia i màrqueting.

-Model de negoci.

Publicacions rellevants

Març 2020. Autora de l’article: Self-assessment in industrial engineering. Pilot test in graphic engineering at the Polithecnic University of Catalunya-Barcelona Tech dins la revista Advances in Design Engineering. Pàgs 347-355 de la sèrie Lecture Notes of Mechanical Engineering. Springer Editions. Segon autor: Oscar Farrerons.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-41200-5

Febrer 2019. Coautora de l’Article: Ingeniería gràfica, dos experiencias docentes en la Universidad Politècnica de Catalunya a la Revista Educación en Ingeniería. Vol 14, Nº 27. Pàg 9-17. Primer autor: Oscar Farrerons. https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/932

Gener 2018. Autora del llibre: L’Arquitectura com a marca. Editorial OmniaScience. Col·lecció Monographs. Co-autor Oscar Farrerons. ISBN: 978-84-946352-9-8 http://doi.org/10.3926/oms.369

Maig 2017. Entrevistes a enginyeres. Anna Pujol Ferran. Revista Theknos. Nº213. Pàg 10. Col·legi d’Enginyers de Barcelona – Enginyers BCN.

http://www.enginyersbcn.cat/media/upload/theknos/213/index.html

Maig 2015. Article: Materiales inteligentes para construcciones inteligentes. Revista Smartbuilding.

http://smartbuilding.city/index.php/homepage-2/91-materiales/114-materiales-inteligentes-para-construcciones-inteligentes

Xarxes socials

https://es.linkedin.com/pub/anna-pujol-ferran-phd/43/396/674