Ariadna Llorens i Garcia

NOM I COGNOMS

Ariadna Llorens i Garcia

FORMACIÓ (UNIVERSITAT)

  • Enginyera Industrial/UPC-ETSEIB any 1996
  • Màster en administració i direcció d’empreses/ESADE-URL- any 2001
  • Doctora en Administració i Direcció d’Empreses/UPC- any 2012

PUBLICACIONS

  • He publicat 19 llibres i he presentat 17 treballs a congressos nacionals i internacionals, la majoria d’ells amb publicació del text complet en les actes (amb ISBN).
  • Més de 50 activitats de producció científica. Destacant els articles publicats, dels quals 2 articles es troben en revistes indexades amb factor d’impacte JCR a segon i tercer quartil, i 4 articles es troben indexades amb factor d’impacte  SCImago Journal Rank (Scopus) en primer, segon i tercer quartil, així com altres 2 que s’han publicat en revistes també indexades. He participat en un projecte d’investigació competitiu. He estat la primera tesi doctoral del Departament d’organització d’empreses de la UPC presentada per compendi d’articles. Dita recerca va constituir una font de referència a la “Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura”, editada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’any 2009.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ

  • Camps del desenvolupament de competències professionals, en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la formació i les metodologies d’aprenentatge en l’ àmbit universitari tecnològic, així com la gestió de les universitats i la seva contribució al desenvolupament regional.

IDIOMES

Català, castellà i anglès

EL MEU VIDEOJOC PREFERIT

Come Cocos